קורס הכשרת דירקטורים ונושאי משרה

קורס ייחודי לחשבים והקריה האקדמית לימודי חוץ והמשך
הקורס מציע הכשרה מקיפה לתפקידי דירקטורים ונושאי משרה בחברות. הידע הנרכש בקורס מאפשר למשתתפים בו לרכוש את הכלים והידע הנדרשים כדי להיות במוקד קבלת ההחלטות של ארגונים עסקייםולהטביע בארגונים את חותמם. למשתתפים בקורס תהיה הזדמנות לשמוע על מגמות וחידושים בסוגיות מימוניות, משפטיות וניהוליות מבכירים במשק וממיטב המומחים בתחומים הללו.
זמנים ורשימת נושאים

למי זה מתאים:

מנהלים המעוניינים לעדכן ולהרחיב  את ידיעותיהם בכל הנוגע לחברות , אנשים המעוניינים לכהן כדירקטורים בחברות, עורכי- דין, רואי חשבון, יועצים ארגוניים וכל מי שמעורב או עתיד להיות מעורב בניהול חברה או בדירקטוריון.

מטרת הקורס:

להעמיק את ההיכרות והידע בנושאים החיוניים לתפקיד של נושא משרה ודירקטור בחברות, (בדגש על חברות בורסאיות); להעניק כלים להתמודדות עם סוגיות המתעוררות בניהול חברה.

הקורס יעסוק בתפקידי נושאי משרה ודירקטורים, סמכויותיהם, זכויותיהם וחובותיהם. ילמדו תחומים מרכזיים ואקטואליים בשוק ההון הישראלי הנוגעים לדירקטורים ולנושאי משרה.

מבנה והיקף לימוד:

הקורס הינו בהיקף של 60 שעות אקדמיות 10 מפגשים, פעם בשבוע.

 

מרכזי קורס:
עו"ד לאה פסרמן
רו"ח אפי לבקוביץ'

נושאי הקורס:
מפגש 1

 • דיני חברות   - עו"ד דיויד אידלברג
 • מהי חברה

  • אישיות משפטית נפרדת

  • תקנון ההתאגדות

  • הון החברה

 • השיקולים להתאגד כחברה

  • חופש ההתאגדות

  • העדר התערבות

  • אחריות מוגבלת

  • המשכיות

  • < >

   תמרון במבנה ההון

 • סוגי החברות - חברה פרטית, חברה ציבורית וחברת אג"ח; חברה ממשלתית.

 • ממשל תאגידי – מהו?

 • אסיפה כללית

  • דרך כינוסה

  • דרך קבלת החלטות באסיפה כללית

  • הוכחת בעלות במניות               

    

   מפגש 2 :

 • דיני חברות (המשך) - עו"ד דיויד אידלברג
 • < >

  כשירות לכהונה, מינוי פיטורין והתפטרות

 • דרך בחירת דירקטור

 • דירקטורים חיצוניים ודירקטורים בלתי תלויי

 • הכנה לישיבת דירקטוריון

 • ניהול ישיבת דירקטוריון – מניין חוקי, דירקטור חליף, תאגיד כדירקטור

 • אחריות דירקטור להחלטות הדירקטוריון

 • ועדות דירקטוריון

 • מנכ"ל

 • חובות נושאי משרה, פרופ' ציפורה כהן, הקריה האקדמית אונו
 • חובת זהירות

 • חובת אמונים

 • החברה הממשלתית, רו"ח לילי איילון,  המשנה לראש רשות החברות הממשלתיות
  • חברה ממשלתית – מהי?
  • ממשל תאגידי בחברה ממשלתית
  • מינוי נושאי משרה בחברה ממשלתי

מפגש 3

 • עיקרון הגילוי בדיני ניירות ערך, עו"ד ענבל ציון
  • גילוי לעומת התערבות
  • מבחן המהותיות
   • מיהו המשקיע הסביר
   • מידע החשוב למשקיע הסביר
  • גילוי בשוק ראשוני
   • תשקיף
   • חתמים
  • גילוי בשוק משני
   • דוח תקופתי
   • דוחות כספיים
   • דוחות מידיים

 

 • עסקאות עם בעלי עניין, ד"ר דב סלומון, המרכז הישראלי למשפט ולעסקים
  • השיטה בישראל – אישור עסקאות מראש
  • מיהם בעלי העניין
   • נושא משרה
   • דירקטור
   • בעל שליטה
  • מהו עניין איש
 • תגמול בכירים, רו"ח אירנה בן יקר, מנהלת היחידה לשירות דירקטורים, דלויט 
  • ועדת נאמן
  • תיקון 20 לחוק החברות
  • נתונים מהשטח

מפגש 4

 • מבחני החלוקה , עו"ד רוני טלמור,  ממונה על דיני תאגידים, מחלקת יעוץ וחקיקה (כלכלי - פיסקלי), משרד המשפטים.
  • מבחן הרווח
  • מבחן יכולת הפירעון
  • הצעת משרד המשפטים לשינוי המבחנים
 • תביעה ייצוגית ונגזרת, עו"ד בעז בן-צור
  • מתי תביעה ייצוגית ומתי נגזרת?
  • תביעה נגזרת - תנאים להגשתה ותיאור ההליך
  • תביעה ייצוגית – תנאים להגשתה ותיאור הליך
 • פגישה עם דירקטורית, רו"ח איריס שטרק
  • דילמות של דירקטורים

מפגש 5

 • ניהול סיכונים, אייל בן אבי
 • סימולציית ביניים, עו"ד שלי גורפינק

מפגש 6

 • ועדת הביקורת, עו"ד שלומית ברנע-פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה, יו"ר ועדת ביקורת חברת חשמל
  • הרכב הוועדה
  • תפקידי הוועדה
 •  המבקר הפנימי , בכיר בלשכת המבקרים הפנימיים
  •  תפקיד המבקר
  • היחסים בין המבקר לדירקטוריון
 •  מניעת מעילה בחברה, רו"ח יהודה בר-לב

מפגש 7

 • אחריות פלילית של נושאי משרה, עו"ד נוית נגב
  • יסודות העבירה הפלילית – יסוד עובדתי ויסוד נפשי
  • עבירות בדיני העונשין
  • עבירות בדיני ניירות ערך
 •  אכיפה מנהלית, ד"ר (עו"ד) אילנה מודעי, מנהלת מחלקת אכיפה ברשות ניירות ערך
 • תכנית אכיפה פנימית, ד"ר (עו"ד) צבי גבאי, שותף עדיני, גבאי, ברגר, עו"ד, מנהל מחלקת אכיפה ברשות ניירות ערך

מפגש 8

 • תפקוד הדירקטוריון בעידן ה – IFRS, פרופ' חיים אסייג, רו"ח, שותף מנהל בחברה אסייג יועצים
  • מהם כללי ה – IFRS
  • הקשיים שמציב ה – IFRS

התארגנויות עובדים , עו"ד שי תקן, לשעבר יועמ"ש ההסתדרות, או יועמ"ש נוכחי

CRS  - אחריות חברתית תאגידית – שירלי קנטור, יועצת אחריות תאגידית

מפגש 9

 • דירוג אשראי, רו"ח גיל גזית, מייסד מדרוג  ומנכ"לה ( לשעבר) (2 שעות) 
  • דירוג אשראי – מהו?
  • שיטות דירוג אשראי
 • חדלות פירעון, ד"ר שלמה נס, עו"ד (2 שעות)
  • חברות בקשיים – בין פירוק לשיקום והבראה
  • היבטים בניהול חברות בתנאי משבר
  •  
 • כלכלת ישראל – לאן? חנה פרי-זן, יו"ר פעילים שוק הון (2 שעות)

מפגש 10

 • גישור פנים ארגונים, מיכל יוסף, מגשרת (2 שעות)
 •  מיפוי מערכות הקשרים בארגון

 • השפעת מערכות הקשרים בארגון על ביצועיו

 • תהליכים לניהול קונפליקטים בארגון

 • סימולציה מסכמת, ד"ר (עו"ד) לאה פסרמן-יוזפוב (4 שעות)
  • המשתתפים ינתחו מגוון אירועים משולחן הדירקטוריון 

** הקריה האקדמית אונו,לידר לימודי חוץ והמשך שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים

 

 

ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה