קורס ביקורת תלושי שכר - מרכז

קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך, הקריה האקדמית אונו
קהל יעד: קהל היעד: חשבי שכר, כלכלנים, יועצי מס, רו"ח, הנהלת חשבונות ואנשי כספים
תחום דיני העבודה מאופיין בדינמיות מרובה ולאחרונה התפתחה בו אכיפה מנהלית ופלילית מרתיעה. בחודש יוני 2012 נכנס לתוקף החוק להגברת אכיפה בדיני עבודה. מדובר בחוק חדש ומקיף במיוחד שכתוצאה ממנו נפתח עידן חדש ביחסי העבודה בישראל.יודגש כי מדובר בהשתלמות תעודה ראשונית וחדשנית ללא צורך בבחינות הסמכה.
רשימת נושאים

מרצה ומרכזת מקצועית: עו"ד ליאת תבל

נושאי הקורס:
* "עשרת הדיברות" בדיני עבודה חוק יסוד: חופש העיסוק, מבחנים לזיהוי יחסי עבודה, עקרונות יסוד נוספים בדיני עבודה.
* דיני מגן - חוק שכר מינימום, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק חופשה שנתית, חוק הגנת השכר, דיני מגן נוספים.
* דגשים בקליטת עובד חדש, דגשים בפיטורי עובד קיים, אכיפה מנהלית ופלילית ביחסי עבודה.
* השלכות המערכת הקיבוצית, עובדים "מיוחדים", מתכונות העסקה נוספות, ביטוח פנסיוני, סיכום הדמייה ותרגול.

הקורסים הקרובים:

  • קורס בוקר, 40 שעות אקדמאיות, תאריך פתיחה: 22.11.16,
    ימי ג', בין השעות: 09:00-14:00
  • קורס ערב, 40 שעות אקדמאיות, תאריך פתיחה: 9.11.16,
    ימי ד', בין השעות: 17:00-21:15

 

ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה
יש להזין רק ספרות