הסדרה ואכיפה בדיני עבודה

מחלקת "כל עובד" בחברת "חשבים" ביום עיון מיוחד
קהל יעד: חשבי שכר, יועצי מס, מנהלי חשבונות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין
דיני העבודה היו מאז ומעולם אבן יסוד ביחסי עבודה בכל המגזרים במשק הישראלי. חשיבותם של חוקי העבודה נעוצה, בראש ובראשונה, בחובת המעסיקים בהקפדה על קיומם, תוך שמירה על הזכויות הסוציאליות המוענקות מכוחם לעובדים. במסגרת חוקי העבודה ישנן הגבלות ומנגנוני הסדרה ואכיפה ייחודיים, שמטרתם להגן על עובדים מפני הפרתם ומפני פגיעה בזכויותיהם. יום העיון יעסוק באותן מגבלות ומנגנוני ההסדרה והאכיפה על חוקי העבודה, וכן יכלול הרצאת אורח של הממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה.
זמנים ורשימת נושאים
ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה