עושים לכם סדר בחוק ההסדרים

שינויים מהפכניים במיסים על פי התוכנית הכלכלית לשנת המס 2017
עדכונים, הסברים והערכות נכונה בשנת המס 2017 - ביום עיון מיוחד המקיף את כל השינויים שחלים במשק המס והשלכותיהם על ציבור הנישומים. פנסיה לעצמאים, הפרשות לפיצויים, חברות ארנק, בעלי מניות ורווחים לא מחולקים משנת 2017, החוק לעידוד השקעות הון, מס ריבוי דירות, הוראת שעה להפחתת המס על דיבידנד, שינויים בחוק הביטוח הלאומי
זמנים ורשימת נושאים
ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה