ניהול כספים פנסיונים בעידן הממשק האחיד

השתלמות מקיפה של יומיים
מכללת חשבים שמחה להזמינכם לשני ימי השתלמות מקצועית בנושאים הנוגעים לכל מעסיק משלב קליטת העובד וההפקדות בקופות ועד לשלב של ניתוק יחסי עובד מעביד. בהשתלמות נבין את השינויים החלים כיום בעידן הממשק האחיד ואת אופן יישומם בעבודתכם השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את הנושא של תפעול סליקה למעסיק ואת אופן התנהלות המעסיק מול הגורם המשווק והמתפעל.
רשימת נושאים

מפגש ראשון - 17.05.18

08:30-09:00 - התכנסות והרשמה

09:00-09:15 - דברי פתיחה

09:15-10:45 - עו"ד פזית לוי, מחלקת כל עובד

גיוס עובדים וביטוח פנסיוני בראי משפט העבודה

שוויון הזדמנויות בעבודה, הפליה - מהי?, הליכי מיון וקבלה לעבודה,

הודעה לעובד, זכאות וחובת הפקדה לביטוח פנסיוני, שיעורי ההפקדה

לגמל, סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

10:45-11:15 - הפסקה

5 11:15-12:4 - אלי שמעוני, מנכ"ל דגש ניהול הסדרים ) 2009 ( בע"מ

מבנה המוצרים והתפעול - קרן פנסיה \ ביטוח מנהלים \ קופ"ג

זכויות העובד בבחירת המוצר והסוכן \ משווק- מאז ועדת בכר ועד

היום, הגורמים המתפעלים - סוכן \ משווק \ מנהל הסדר פנסיוני \

יועץ- חבות ודרכי תגמול

12:45-13:00 - הפסקה

-13:00-14:30 אלי שמעוני

הפרדת השיווק הפנסיוני מתהליך ניהול הכספים - שינוי "כללי המשחק"

- משווק אל מול סולק. תפעול סליקה למעסיק - חובת תשלום על ידי

המעסיק לפיצול והעברת התשלומים למעסיק.

חברות הסליקה -"שחקנים חדשים" - עלות למעסיק, חובת תשלום -

10.5 שח או 0.6% מהפרמיה )הגבוהה מבין השנים(, התנהלות מעסיק

מול גורם אחד המשמש לשיווק ותפעול הכספים - "הפיצוי לעובד "

-כיצד לשמר "הסדרים מפעליים" בעידן החדש?

14:30-15:30 - ארוחת צהרים

מפגש שני- 24.5.2018

08:30-09:00 - התכנסות והרשמה

0 09:00-10:3 - אלי שמעוני, מנכ"ל דגש ניהול הסדרים ) 2009 ( בע"מ

הממשק האחיד- ההיבט המשפטי, חלוקה מדורגת לפי כמות עובדים,

הערכות מעסיקים.

המסלקה הפנסיונית - כלי עזר לקבלת נתונים, העברת כספים \ביצוע

וניהול אוטונמי של המעסיק,

מבנה אחיד- מספרי קופות, שפה אחידה , ניהול פנסיוני בקודים

ובמספרים.

10:30-10:45 - הפסקה

10:45-12:15 - אלי שמעוני

התנהלות המעסיק בעולם החדש - הדגשים בהכנת חוזה התקשרות

עם סולק חיצוני ובניית גבולות האחריות שבין הסולק לבין הגורם

המשווק במפעל - ניתוח הסכמי שרות."רג'קטים" - משמעויות, זמני

תגובה , אחריות הסולק לניהול והעברת הכספים לקופות.

סימולציות- הצגת תהליכי קליטה ורגקטים - שיוך האחריות לתפעול\

פתרון, לוחות זמנים.

12:15-12:30 - הפסקה

12:30-14:00 רו"ח אייל מנדלאוי - מומחה למיסוי פרישה

הפקדות שוטפות לקופות גמל

חבות פיצויים

שווי פיצויים

טופס 161 - קודים למילוי הטופס

אפשרויות העומדות בפני פורש

-14:00-14:30 סיכום וסיום הקורס - אלי שמעוני

14:30-15:30 - ארוחת צהרים

ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה
יש להזין רק ספרות