הוראות ניהול ספרים

יום חמישי 26.03.15, בין השעות: 09:00-14:45, מלון קרלטון, ת"א
קהל יעד: חשבים, מנהלי כספים, רואי חשבון, יועצי מס, מנהלי חשבונות ובעלי עסקים!
למידה לעומק נושא הוראות ניהול הספרים, לרבות התוספות השונות, המתאימות לעסקים השונים, תוך השמת דגש על קביעת הוראות ניהול הספרים שיחולו על העסק במהלך שנת המס 2015. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
זמנים ורשימת נושאים
ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה