בדיקת ההסדרים הפנסיונים לבעלי שליטה ובכירים

ייעוץ פנסיוני בבית הלקוח ומותאם לצרכיו
שרות ייחודי מבית חשבים: ייעוץ פנסיוני מקיף לבעלי שליטה ובכירים בחברות, שיסייע להבין את נתיב המצב הקיים וסקירת האפשרויות המותאמות לצרכי הלקוח.
זמנים ורשימת נושאים

לפניך שני מסלולי ליווי:

- מסלול בדיקה חד פעמי:
בסיום התהליך תקבל חוברת עבודה מובנית, בה פירוט של כל נכסיך הפנסיוניים, תיאור תהליך הייעוץ, הנמקות והמלצות. במידה וימצא לנכון להציע שינויים בתיק, ינוסח מסמך בשפה מקצועית, אותו תעביר לסוכן לביצוע. במידה ותבחר לבצע את ההמצלצות תינתן אפשרות של בקרה ומעקב על ביצוע מדויק ונכון של בחירתך.
עלות השירות: 2850 ש"ח+מע"מ

-מסלול ליווי מתמשך לשנה:
כולל בדיקה חד פעמית ובנוסף:

 

  • וידוא ביצוע השינויים ככל שהתבקשו ובוצעו
  • בידקה רבעונית של הדוחות הרבעוניים
  • אפשרות לפניה בשאלות משלימות או אחרות במייל\בטלפון
  • עדכונים שוטפים בנושאי מיסוי, רגולציה ומוצרית ועוד.

עלות השירות: 3480 ש"ח+מע"מ

לקבלת מידע נוסף והרשמה