מיסוי מלכ"רים, עמותות ומוסדות כספיים

היבטי מס הכנסה, מע"מ ומס שבח
קהל יעד: רואי חשבון, יועצי מס, מנהלי חשבונות, חשבי שכר, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין.
מיסוי מגזר המלכ"רים, העמותות, מוסדות הציבור והמוסדות הכספיים תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים. מלכ"רים, עמותות ומוסדות כספיים משלמים מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מע"מ, מס רווח, מס שכר מיסוי מקרקעין ועוד. חבויות המס מותנות, במקרים רבים באופי המלכ"ר, פעילויותיו, המנהלים והעובדים. יום העיון מוקדש להקלה בהתמודדות עם מיסוי "המגזר השלישי" בהיבט מס הכנסה, מס ערך מוסף ומס שבח ונועד לשפר את התנהלות העוסקים.
זמנים ורשימת נושאים
ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה