1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > רשימת קורסים

ימי עיון, קורסים והשתלמויות

ינואר 2016
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  11/01/2016 - קורס ביקורת תלושי שכר - מרכז.
 • 12
 • 13
 • 14
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  14/01/2016 - הביטוח הפנסיוני: ההלכה- והמעשה.
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  18/01/2016 - Excel Basic.
  18/01/2016 - סודות הגבייה האפקטיבית 2016.
 • 19
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  19/01/2016 - EXCEL מתקדם .
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  28/01/2016 - הכל על טופס 161- הפרטיקה של מילוי הטופס....
 • 29
 • 30
 • 31
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  31/01/2016 - קורס הכשרת דירקטורים ונושאי משרה.