1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > רשימת קורסים

ימי עיון, קורסים והשתלמויות

ינואר 2018
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  18/01/2018 - יום עיון - משולש הזהב.
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  22/01/2018 - Excel Basic.
 • 23
 • 24
 • 25
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  25/01/2018 - ניכוי מס במקור.
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  30/01/2018 - EXCEL מתקדם .
 • 31