1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > רשימת קורסים

ימי עיון, קורסים והשתלמויות

פברואר 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  12/02/2017 - הסמכת חשבי שכר בכירים - מכללת חשבים בשיתוף היחידה ללימודי תעודה והמשך, הקריה האקדמית אונו.
 • 13
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  13/02/2017 - הסדרה ואכיפה בדיני עבודה.
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  20/02/2017 - EXCEL מתקדם .
 • 21
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  21/02/2017 - Excel Basic.
 • 22
 • 23
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  23/02/2017 - החוק לעידוד השקעות הון הטבות מס, חוק האנג'לים, תכניות המדען הראשי.
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  28/02/2017 - עושים לכם סדר בחוק ההסדרים.