1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > רשימת קורסים

ימי עיון, קורסים והשתלמויות

פברואר 2018
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  19/02/2018 - סודות הגבייה האפקטיבית 2017.
 • 20
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  20/02/2018 - Excel ביניים.
  20/02/2018 - מיסוי מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור.
 • 21
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  21/02/2018 - שינויים במיסוי דירות מגורים החל מ- 1 בינואר 2018.
 • 22
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  22/02/2018 - קורס בניית דשבורדים באמצעות טבלאות-ציר ניתוח נתונים חכם.
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  26/02/2018 - ניהול כספים פנסיונים בעידן הממשק האחיד.
 • 27
 • 28