1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > רשימת קורסים

ימי עיון, קורסים והשתלמויות

מרץ 2016
 • 1
 • 2
 • 3
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  03/03/2016 - כל השינויים והרפורמות הפנסיוניות במסגרת חוק ההסדרים.
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  14/03/2016 - קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים.
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  27/03/2016 - קורס הכשרת דירקטורים ונושאי משרה.
 • 28
 • 29
 • 30
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  30/03/2016 - השתלמות מקצועית מס ערך מוסף.
 • 31