1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > רשימת קורסים

ימי עיון, קורסים והשתלמויות

אפריל 2018
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  10/04/2018 - הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו.
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  16/04/2018 - קורס דיני עבודה.
  16/04/2018 - השתלמות מקצועית מס ערך מוסף.
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  22/04/2018 - זכויות עובדים במהלך החגים וההגבלות על פיטורים בחקיקת העבודה.
 • 23
 • 24
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  24/04/2018 - EXCEL מתקדם .
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30