1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > רשימת קורסים

ימי עיון, קורסים והשתלמויות

מאי 2016
 • 1
 • 2
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  02/05/2016 - הביטוח הפנסיוני: ההלכה- והמעשה.
 • 3
 • 4
 • 5
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  05/05/2016 - Excel Basic.
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  17/05/2016 - קורס ביקורת תלושי שכר - מרכז.
 • 18
 • 19
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  19/05/2016 - סדנת טבלאות ציר- ניתוח נתונים חכם.
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  24/05/2016 - עובדים זרים ושוהים בלתי חוקיים בראי משפט העבודה, מס הכנסה וביטוח לאומי.
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  30/05/2016 - הוראות ניהול ספרים.
 • 31