1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > רשימת קורסים

ימי עיון, קורסים והשתלמויות

ספטמבר 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  11/09/2017 - ניהול כספים פנסיונים בעידן הממשק האחיד.
  11/09/2017 - Excel ביניים.
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  18/09/2017 - הוראות ניהול ספרים.
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  25/09/2017 - עובדים זרים ושוהים בלתי חוקיים בראי משפט העבודה וביטוח לאומי.
 • 26
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  26/09/2017 - יום עיון פנסיוני מעסיק/חשב שכר.
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30