1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > רשימת קורסים

ימי עיון, קורסים והשתלמויות

ספטמבר 2017
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
    בתאריך זה קיימת הדרכה
    11/09/2017 - ניהול כספים פנסיונים בעידן הממשק האחיד.
    11/09/2017 - Excel ביניים.
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
    בתאריך זה קיימת הדרכה
    18/09/2017 - הוראות ניהול ספרים.
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
    בתאריך זה קיימת הדרכה
    25/09/2017 - עובדים זרים ושוהים בלתי חוקיים בראי משפט העבודה וביטוח לאומי.
  • 26
    בתאריך זה קיימת הדרכה
    26/09/2017 - יום עיון פנסיוני מעסיק/חשב שכר.
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30