1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > רשימת קורסים

ימי עיון, קורסים והשתלמויות

נובמבר 2016
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  09/11/2016 - קורס ביקורת תלושי שכר - מרכז.
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  16/11/2016 - הסמכת חשבי שכר בכירים - מכללת חשבים בשיתוף היחידה ללימודי תעודה והמשך, הקריה האקדמית אונו.
  16/11/2016 - הסמכת חשבי שכר בכירים - מכללת חשבים בשיתוף היחידה ללימודי תעודה והמשך, הקריה האקדמית אונו.
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  21/11/2016 - Excel Basic.
 • 22
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  22/11/2016 - היערכות לסוף שנת המס 2016 והשינויים במשק המס עפ"י התכנית הכלכלית.
 • 23
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  23/11/2016 - EXCEL מתקדם .
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  27/11/2016 - הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו.
 • 28
 • 29
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  29/11/2016 - עובדים זרים ושוהים בלתי חוקיים בראי משפט העבודה וביטוח לאומי.
 • 30