1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > רשימת קורסים

ימי עיון, קורסים והשתלמויות

נובמבר 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  14/11/2017 - הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו.
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  27/11/2017 - קורס בניית דשבורדים באמצעות טבלאות-ציר ניתוח נתונים חכם.
 • 28
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  28/11/2017 - היערכות לסוף שנת המס 2017 .
 • 29
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  29/11/2017 - קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים.
 • 30