1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

הרפורמות הפנסיוניות הצפויות בשנת 2016

מכללת חשבים שמחה להזמינכם ליום עיון מקיף בנושא הרפורמות הצפויות.

יום חמישי, 24/12/2015

בין השעות 09:00 - 15:00

מלון רמדה רנסנס, תל-אביב

יום העיון יתקיים בהשתתפות מרצים העוסקים בהטמעת חוק ההסדרים שעבר בכנסת אשר הביא עמו שינויים רבים בתחום הפנסיוני.
ביום העיון נחזור ונחדד את חוק פנסיית חובה, נבין את השינויים החלים כיום בשוק ואת אופן יישומם בעבודתכם השוטפת. נענה על שאלות רבות המטרידות כיום את המעסיקים וביניהם: ממשק מעסיקים והדיווח האחיד וכן עלויות הצפויות שיחלו על המעביד בעקבות השינויים.

09:00 - 08:00

התכנסות והרשמה

10:00 - 09:00

ביטוח פנסיוני בראי משפט העבודה | עו"ד הלית כהן-רזניצקי

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק- סעיף 14 וסעיף 26 לחוק פיצוי פיטורין.

11:00 - 10:00

הרפורמות הפנסיוניות הלכה למעשה | עו"ד רונן סולומון

11:30 - 11:00

הפסקה

12:30 - 11:30

המסלקה מהי | מר עופר צרפתי

13:30 - 12:30

תמורה מלאה | מר גורי יעקב

14:30 - 13:30

הפסקת צהרים

15:00 - 14:30

סיכום יום

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il