1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

כל השינויים והרפורמות הפנסיוניות במסגרת חוק ההסדרים

מכללת חשבים שמחה להזמינכם ליום עיון מקיף בנושא הרפורמות הצפויות.

יום חמישי, 03/03/2016

בין השעות 09:00 - 15:30

מלון קרלטון, תל-אביב

יום העיון יתקיים בהשתתפות מרצים העוסקים בהטמעת חוק ההסדרים שעבר בכנסת אשר הביא עמו שינויים רבים בתחום הפנסיוני.
ביום העיון נחזור ונחדד את חוק פנסיית חובה, נבין את השינויים החלים כיום בשוק ואת אופן יישומם בעבודתכם השוטפת. נענה על שאלות רבות המטרידות כיום את המעסיקים וביניהם: ממשק מעסיקים והדיווח האחיד וכן עלויות הצפויות שיחלו על המעביד בעקבות השינויים.

09:00 - 08:00

התכנסות והרשמה

10:00 - 09:00

ביטוח פנסיוני בראי משפט העבודה | עו"ד הלית כהן-רזניצקי

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק- סעיף 14 וסעיף 26 לחוק פיצוי פיטורין.

11:30 - 10:00

השינויים הצפויים בשנת 2016 | גב' אלקנית עוז - מומחית בחיסכון פנסיוני ופרישה

12:00 - 11:30

הפסקה

13:00 - 12:00

תמורה מלאה - הערכות הסוכנים ומנהלי ההסדר לרפורמות החדשות אל מול צרכי המעסיק | מר גורי יעקב - מנהל בית סוכן

14:00 - 13:00

הממשק האחיד - פתרון כולל לסביבת המעסיק | מר בנימין אלקובי מנכ"ל X one

14:00 - 14:30

סיכום היום - מענה לשאלות | מר בנימין אלקובי מנכ"ל X one

15:30 - 14:30

ארוחת צהרים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il