1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

קורס בדיני עבודה

קורס בוקר רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, בן 6 מפגשים - 32 שעות אקדמאיות

יום שני, 22/02/2016

בין השעות 09:00 - 13:00

מרכז הכנסים והאירועים כפר המכביה

לראשונה בחשבים, בנינו קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית.

יום העיון מיועד ל:

מנהלי כספים, חשבי שכר, עורכי דין, משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים.

קורס בוקר בן 6 מפגשים עוקבים, בימי שני, 32 שעות אקדמאיות

קורס ערב בן 6 מפגשים עוקבים, בימי רביעי: 20/4, 4/5, 18/5, 25/5, 1/6, 8/6

מרצה ומרכזת מקצועית: עו"ד הלית כהן - רזניצקי, מנהלת "כל עובד", חשבים

מרצים נוספים: אלקנית עוז, מומחית בחיסכון ארוך טווח, עו"ד ליאת תבל, מומחית בדיני עבודה
 

נושאי הקורס:

 1. מפגש I - מבוא לעולם העבודה - הבסיס ליחסי עובד מעביד, גיוס עובדים ושוויון הזדמנויות בעבודה, חוזה עבודה, חובת תום הלב וחופש העיסוק, זכויות עובדים בחגים.
   
 2. מפגש II - שעות עבודה ומנוחה, חופשה שנתית וחופשה ללא תשלום, ימי שמחה ואבל, מחלה
   
 3. מפגש III - ביטוח פנסיוני בראי משפט העבודה - צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק; סעיף 14 וסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים, היערכות לשיוני באופן הדיווח הנדרש על-פי חוק בנוגע להפקדות המעסיק לחיסכון פנסיוני של עובדיו החל מינואר 2016
   
 4. מפגש IV - חוק הגנת השכר, תלוש השכר - תיקון 24 לחוק הגנת השכר, שכר מינימום, הבראה, נסיעות
   
 5. מפגש V - אכיפת חוקי העבודה - במישור הפלילי ובמישור המנהלי, החוק להגברת האכיפה, עבודת נשים
   
 6. מפגש VI - ההגבלות החלות על פיטורי עובדים, חובת השימוע והודעה מוקדמת, זכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם, פאנל שאלות תשובות, סיכום

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

 • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
 • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
 • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
 • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il