1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

על כל מה שמנהל צריך לדעת

יום עיון

יום רביעי, 17/02/2016

בין השעות 09:00 - 15:30

מלון רמדה רנסנס

כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים או מנהל שנדרש לסוגיות בתחום יחסי העבודה, צריך שיהיו בידו כלים להתמודדות יומיומית עם מצבים שונים ומשונים מעולם זה. ביום זה נסקור את העקרונות החשובים, בגדר "מורה נבוכים" במטרה להעניק ידע וכלים לעוסקים בתחום.

09:00 - 08:30

התכנסות והרשמה

09:10 - 09:00

דברי פתיחה | דורית פינץ, מנהלת המכללה

11:00 - 09:10

גיוס עובדים | עו"ד ג'ולייט אליהו, "כל עובד", חשבים

מודעת דרושים וראיונות עבודה, החובה לערוך חוזה עבודה- הודעה לעובד על תנאי העסקתו.

סיום העסקה | עו"ד אילנית מילוא- "כל עובד", חשבים

הגבלות החלות על פיטורי עובדים- בשירות מילואים בהמחלה, בטיפולי פוריות בהריון ולאחר לידה, חובת השימוע, הודעה מוקדמת, אישור על תקופת העסקה.

11:30 - 11:00

הפסקה

13:00 - 11:30

התארגנות עובדים | עו"ד אפרת דויטש, אפרת דויטש משרד עורכי דין

המותר והאסור בעת התארגנות עובדים

זכויות בהריון ולאחר לידה. | עו"ד אילנית מילוא, "כל עובד", חשבים

היעדרות לבדיקות במהלך ההיריון, העסקת עובדת בהריון בשעות נוספת ובמנוחה השבועית, חופשת לידה, שעת הנקה

13:15 - 13:00

הפסקה

14:15 - 13:15

העדרויות המזכות בימי מחלה | עו"ד ג'ולייט אליהו, כל עובד "חשבים"

מחלות עובד, מחלות ילד, מחלת הורה, מחלת בן זוג, הפלה, טיפולי פוריות, הריון ולידה

14:30 - 14:15

סיכום יום

15:30 - 14:30

ארוחת צהריים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il