1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

חדש ובלעדי לחשבים: יש לכם שאלות במע"מ? לנו יש תשובות

יום רביעי, 3.8.16, בין השעות 09:00-16:00, מלון קרלטון תל-אביב

יום רביעי, 03/08/2016

בין השעות 09:00 - 15:30

מלון קרלטון תל-אביב

יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות פרקטיות איתם מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.

09:00 - 08:30

התכנסות והרשמה |

09:15 - 09:00

דברי פתיחה | דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

10:45 - 09:15

סוגיות פרקטיות במע"מ | רו"ח שלמה הררי, מומחה במסים

מיהו עוסק מהי "עסקת אקראי" חיוב במע"מ במימוש נכסים בסגירת העסק; קיזוז תשומות בחברות אחזקה חבות מע"מ בקבלת פיצויים בסוגי מקרים שונים כגון: נזיקין וכו. קיזוז תשומתו וקיזוז יחסי מע"מ בשיעור אפס על נכסים בלתי מוחשיים, וכן על סוגי שירותים שונים.

11:15 - 10:45

הפסקה |

12:45 - 11:15

החלטות מיסוי במע"מ | עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין

עסקאות יצוא ומס בשיעור אפס - "מסמכים אחרים" שאושרו, רישום תושב חוץ כ"עוסק בישראל", שירותי בריאות לתיירים, שיעור אפס לפירות וירקות במקרים מיוחדים ועוד עסקאות מקרקעין - רכישת דירה ע"י חברה, מכר מקרקעין בין מלכ"רים, העברות מקרקעין בפירוק, ס' 5(ב) לחוק ועוד

13:00 - 12:45

הפסקת קפה |

14:30 - 13:00

המשך החלטות מיסוי במע"מ | עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין

עסקאות מסחריות שונו - עסקאות בקשר עם רכבים, תווי שי/תווי קניה/הנחות בכרטיסי אשראי, התחשבנות עם לקוחות, סובסידיות ותמיכות, הפרדה בין מכר לשירות ועוד; מלכ"רים ופעילות עסקית - השאלת עובדים מרשות מקומית לתאגיד מים וביוב, רכישת דירות בשם פסולי דין, חיוב בגין צריכת חשמל שמנפיק מלכ"ר לזכיינים ועוד; חבות במע"מ של עוסק אילתי - שירותים מחוץ לאזור אילת, טלפונים סלולריים, שירותי כח אדם לבתי מלון, מכירת דלקים באזור אילת.

15:30 - 14:30

ארוחת צהרים |

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il