1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

קורס ביקורת תלושי שכר - מרכז

קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך, הקריה האקדמית אונו

יום רביעי, 09/11/2016

מכללת מגמות, דרך אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה

תחום דיני העבודה מאופיין בדינמיות מרובה ולאחרונה התפתחה בו אכיפה מנהלית ופלילית מרתיעה.
בחודש יוני 2012 נכנס לתוקף החוק להגברת אכיפה בדיני עבודה. מדובר בחוק חדש ומקיף במיוחד שכתוצאה ממנו נפתח עידן חדש ביחסי העבודה בישראל.יודגש כי מדובר בהשתלמות תעודה ראשונית וחדשנית ללא צורך בבחינות הסמכה.

יום העיון מיועד ל:

קהל היעד: חשבי שכר, כלכלנים, יועצי מס, רו"ח, הנהלת חשבונות ואנשי כספים

מרצה ומרכזת מקצועית: עו"ד ליאת תבל

נושאי הקורס:
* "עשרת הדיברות" בדיני עבודה חוק יסוד: חופש העיסוק, מבחנים לזיהוי יחסי עבודה, עקרונות יסוד נוספים בדיני עבודה.
* דיני מגן - חוק שכר מינימום, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק חופשה שנתית, חוק הגנת השכר, דיני מגן נוספים.
* דגשים בקליטת עובד חדש, דגשים בפיטורי עובד קיים, אכיפה מנהלית ופלילית ביחסי עבודה.
* השלכות המערכת הקיבוצית, עובדים "מיוחדים", מתכונות העסקה נוספות, ביטוח פנסיוני, סיכום הדמייה ותרגול.

הקורסים הקרובים:

  • קורס בוקר, 40 שעות אקדמאיות, תאריך פתיחה: 22.11.16,
    ימי ג', בין השעות: 09:00-14:00
  • קורס ערב, 40 שעות אקדמאיות, תאריך פתיחה: 9.11.16,
    ימי ד', בין השעות: 17:00-21:15

 

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il