1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

הכל על טופס 161- הפרטיקה של מילוי הטופס...

יום שני, 31.10.16, בין השעות 09:30-15:30, במלון קרלטון,ת"א

יום שני, 31/10/2016

בין השעות 15:30 - 09:30

מלון קרלטון, ,תל-אביב

לאחר שהספקנו להכיר את טופס 161(הודעת מעביד על פרישת עובד) ונספחיו השונים, רצוי שנדע להשתמש בהם בחוכמה. מילוי שגוי של הטופס עשוי לגרום לעובד לנזק ולתשלומי מיסים מיותרים, בשנים האחרונות הנחתה רשות המיסים את פקידי השומה השונים להקפיד על נוהל קבלת טפסי עזיבה תקינים. במפגש זה נרענן הנהלים הישנים והחדשים ונגלה זרכי חישוב פטור נוסות כשחלקן בסמכות המעביד וחלקן בסמכות פקידי השומה

מרכז מקצועי ומרצה:קובי יתח, יועץ מס

נושאי יום העיון:

  • טופס 161- הודעת מעביד עקב פרישה מעבודה
  • טופס 161 א'- הודעת עובד עקב פרישה מעבודה. בטופס זה מודיע העובד על אופן הטיפול בכספי הפיצויים שקיבל בעת פרישתו מהעבודה, כגון: תשלום מס, רצף פיצויים ורצף לקצבה.
  • טופס 161 ב'- הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות.
  • טופס 161 ג'- הודעה על חזרה מרצף פיצויים\ קצבה.
  • טופס 116 ג'- בקשה לפריסה עפ"י סעיף 8 (ג') לפקודת מס- הכנסה.
  • טופס 116 ד' בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9 א' לפקודה

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il