1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

נשים בעבודה

שוויון הזדמנויות בעבודה, זכויות נשים בהריון ולאחר לידה ומניעת הטרדה מינית

יום שני, 20/03/2017

בין השעות 09:00 - 15:30

מלון קרלטון, ת"א

נושא העסקתן של נשים בשוק העבודה הוא אחד הנושאים העיקריים העומדים בבסיסם של דיני העבודה בישראל. במקביל להגנה הרחבה המוענקת לנשים מכוח החוק והפסיקה, ישנה מגמה של קידום שוויון הזדמנויות בעבודה, הן לנשים והן לאוכלוסיות נוספות המרכיבות את החברה בישראל.
יום עיון זה יעסוק רובו ככולו בזכויות המיוחדות המוענקות לנשים בעבודה, וכן יעסוק בחשיבות שוויון ההזדמנויות ומניעת הטרדה מינית בתוך סביבת העבודה.

יום העיון מיועד ל:

חשבי שכר, יועצי מס, מנהלי חשבונות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין

09:15 - 09:00

דברי פתיחה

10:45 - 09:15

שוויון הזדמנויות בעבודה | עו"ד שירי לב-רן לביא, נציבה אזורית מחוז תל-אביב והמרכז - נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד העבודה

חלק א' - המבנה הארגוני של "נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה", תפקידים וסמכויות, המטרה שלשמה הוקמה הנציבות. חלק ב' - איסור הפלייה בין דורשי עבודה (פרסום מודעות דרושים והליכי מיון) ועובדים (תנאי עבודה, קידום, פיטורים וכו'), סוגים שונים של הפלייה (פרופיל צבאי, דת, מין, לאום וכו').

11:00 - 10:45

הפסקה

13:00 - 11:00

זכויות נשים בהריון ולאחר לידה | עו"ד פזית לוי, מחלקת "כל עובד"

זכויות במהלך ההיריון, זכויות לאחר לידה, צבירת זכויות בחופשת הלידה, חובת הפקדה לגמל, הגבלת פיטורים, טיפול פוריות, התפטרות לצורך טיפול בילד.

13:15 - 13:00

הפסקה

14:30 - 13:15

מניעת הטרדה מינית | עו"ד מיטל דולב בלט, מנהלת "כל עובד"

מהי הטרדה מינית, מהי התנכלות, מהותם של יחסי מרות, חובות המעסיק ותפקידי הממונה על הטרדה מינית במקום עבודה, דרכי הפעולה העומדות בפני המוטרד/ת, סנקציות וענישה בגין הפרת החוק.

15:30 - 14:30

ארוחת צהרים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il