1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

יום עיון פנסיוני - עוסק בתכנון פרישה?

בואו להתעדכן בחידושי 2017

יום שלישי, 07/03/2017

בין השעות 09:00 - 15:30

מלון קרלטון, ,תל-אביב

מכללת חשבים שמחה להזמינכם ליום עיון מקיף בנושאים הנוגעים לכל העוסקים בתכנון פרישה ובייצוג עובדים.
ביום העיון נחדד את השלכות צו ההרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק, ושינויים בתקרות ההפקדות המוטבות לגמל לאור שינויי החקיקה ב-2017.

יום העיון מיועד ל:

רואי חשבון, יועצי מס ולכל העוסקים בתיכנון פרישה

09:00 - 08:30

התכנסות והרשמה

09:20 - 09:00

דברי פתיחה והצגת אתר כל עתיד | מר חיים בן הרוש - יועץ פנסיוני ומנהל מקצועי "כל עתיד"

10:50 - 09:20

קרנות פנסיה ותיקות - היבטים פנסיוניים והיבטים מיסויים | מר ישראל עזרא - רו"ח ויועץ פנסיוני, מנכ"ל משותף - סמארט פנסיה המרכז לתכנון הפרישה בע"מ

* דגשים לסוגי הפנסיה * חישוב שכר קובע ב-2 השיטות: שיטת הממוצעים ושיטת 3 השנים האחרונות *מיסוי מענק שנים עודפות והחזר דמי גמולים * כדאיות המשך הפקדות לאחר 35 שנים * תקרת ההון הפטור, היוון קצבה

11:20 - 10:50

הפסקה

12:50 - 11:20

סקירה על החידושים ברגולציה: | מר אייל שלזינגר - יו"ר לשכת היועצים הפנסיוניים והבעלים של "זהברור"

* הפרדת התפעול מהשיווק הפנסיוני: ממשק דמי סליקה ועמלת תפעול פנסיוני. אפליה שעשויה להיווצר בין עובדים של אותו מעסיק. * שיעורי ההפקדות לגמל ולביטוח אובדן כושר עבודה לפי הוראות צו ההרחבה החדש * רצף קצבה כברירת מחדל

13:00 - 12:50

הפסקה

14:30 - 13:00

תכנוני פרישה 2017 | מר קובי יתח, יועץ מס, מומחה למיסוי פנסיוני

* יישום תיקון 190 * זקיפת מס מעל תקרת הפטור לפיצויים * חובת הפרשה לפנסיה לעצמאיים

15:30 - 14:30

ארוחת צהרים עשירה

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il