1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

יום עיון פנסיוני מעסיק/חשב שכר

בואו להתעדכן בחידושי 2017

יום חמישי, 23/03/2017

בין השעות 09:00 - 15:30

מלון קרלטון, ,תל-אביב

מכללת חשבים שמחה להזמינכם ליום עיון מקיף נוסף בנושאים הנוגעים לכל מעסיק משלב ההפקדות בקופות ועד לשלב של ניתוק יחסי עובד מעביד.
ביום העיון נחדד את הנושא של צו ההרחבה בדבר הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק ותהליך בחירת קרנות פנסיה ברירת מחדל למעסיק. נבין את השינויים החלים כיום בשוק ואת אופן יישומם בעבודתכם השוטפת, ביניהם בחירת גורם מתפעל והבנת נושא הממשק האחיד, ונציג בפניכם הנחיות מעשיות בתהליך עזיבת עבודה.

יום העיון מיועד ל:

מעסיקים ונציגיהם

09:00 - 08:00

התכנסות והרשמה

09:20 - 09:00

דברי פתיחה והצגת אתר "כל עתיד" | מר לביא שומרוני, בעל רישיון פנסיוני, "כל עתיד"

10:50 - 09:20

סקירה על החידושים ברגולציה: | מר אייל שלזינגר - יו"ר לשכת היועצים הפנסיוניים והבעלים של "זהברור"

הפרדת התפעול מהשיווק הפנסיוני: ממשק דמי סליקה, ועמלת תפעול פנסיוני. אפליה שעשויה להיווצר בין עובדים של אתו מעסיק. שיעורי ההפקדות לגמל ולביטוח אובדן כושר עבודה לפי הוראות צו ההרחבה החדש. רצף קצבה כברירת מחדל

11:20 - 10:50

הפסקה

12:30 - 11:20

טופס 161, 161 א', 161 ד' | מר ישראל עזרא - רו"ח ויועץ פנסיוני, מנכ"ל סמארט פנסיה המרכז לתכנון פרישה

מילוי טופס 161 מעסיק מילוי טופס 161 א' עובד חשיבות מילוי טופס 161 ד' - קיבוע זכויות לפנסיה

12:45 - 12:30

הפסקה

14:15 - 12:45

גוף מתפעל בשירות המעסיק והממשק האחיד | מר ניר וטנר - מנכ"ל PROWAY

* יישום דיווח ממשק שוטף ודיווח ממשק שלילי * ממשק דמי סליקה * סיכום יום ומענה לשאלות

15:30 - 14:30

הפסקת צהרים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il