1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

Vlookup מלכת הפונקציות

סדנה של מפגש אחד: יום חמישי, 29.6.17, בין השעות: 09:00-15:30

יום חמישי, 29/06/2017

בין השעות 09:00 - 15:30

מכללת מגמות, אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה

מטרת הקורס:
ללמד את המשתמש המתקדם כיצד לנהל את עבודתו ביעילות באמצעות היכולת לאחד מידע בין טבלאות נתונים שונות, להשוות בין מידע שמגיע ממספר מקורות שונים, להקטין את הצורך בתחזוקת קבצים באמצעות שמירת נתוני תחזוקה בקבצים נפרדים (שיכולים לשרת את המחלקה כולה) ושליפת המידע הרלוונטי

יום העיון מיועד ל:

כאלו שיש להם היכרות עם אקסל

נושאי הקורס

הכרות עם הפונקציה - פירוט על כל אחד מארבעת הארגומנטים המרכיבים את הפונקציה

שימוש ב Vlookup גם אם המידע נמצא בגיליונות או בקבצים אחרים

השוואה בין קבצים - האם המידע שבטבלת נתונים אחת תואם למידע שמופיע בטבלה שהגיע ממקור אחר?

איחוד נתונים ממספר טבלאות- בפעולה פשוטה ואוטומטית נאחד מידע שעד כה נשמר בטבלאות נתונים שונות למידע שמרוכז כולו בטבלה אחת, לצורך ניתוח נתונים קל ויעיל

עריכת חישובים באמצעות קבצי תחזוקה - שמירת כל המידע המחלקתי הרלוונטי בקובץ אחד, ושליפת הנתונים בהתאם לצורך

טיפול בשגיאות - כיצד נציג מידע רלוונטי בלבד ונטפל בשגיאות בעת הופעתן

טיוב מסד הנתונים - ליצירת מידע שלם ואחיד ככל הניתן

חיפוש מקורב - לאיתור מידע כדוגמת אחוזי הנחה, דרגות מס וכו'

שימוש ב VLOOKUP מרובה קריטריונים - כיצד נפעל אם אין לנו מפתח ראשי אחד המקשר בין הטבלאות השונות

שימוש בתווים כלליים - שליפת מידע, גם אם בידינו רק חלק מהמפתח

Hlookup• - חיפוש בטבלאות אופקיות במקום בטבלאות אנכיות

Index + Match• - לשדרוג יכולות החיפוש, כולל חיפוש בכיוון ההפוך

Fuzzy Vlookup• - תוסף חדש מבית מיקרוסופט לאיחוד נתונים ממספר טבלאות, שבהן עמודת המפתח אינה זהה

מרצה: מעין פולג, מומחית EXCEL

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il