1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

הוראות ניהול ספרים

יום שני 18.9.17, בין השעות: 09:00-13:00, מלון קרלטון, ת"א

יום שני, 18/09/2017

בין השעות 09:00 - 13:00

מלון קרלטון, ת"א

יום עיון שמוקדש כולו להתנהלות בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים; עמידה בביקורת ספרי העסק; הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול
זכויות וחובת בעל עסק בביקורות ספרי חשבונות
ייצוג נכון בפני פקיד השומה
פסילת ספרים
ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים
מסמכים ממוחשבים
אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!

יום העיון מיועד ל:

חשבים, מנהלי כספים, רואי חשבון, יועצי מס, מנהלי חשבונות ובעלי עסקים!

09:15 - 09:00

דברי פתיחה | דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

10:30 - 09:15

הליכים וייצוג נכון בפני פקיד השומה לעניין פסילת ספרים בכלל ועקב אי רישום תקבול בפרט | עו"ד, רו"ח רמי אריה

11:30 - 10:30

ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים - חתימה מאובטחת, מסמכים ממוחשבים, מסופנים, אינטרנט | רו"ח שלמה הררי

11:30 - 11:00

הפסקה

13:00 - 12:00

זכויות וחובות בעל העסק בעת ביקורת תקבולים וספרי חשבונות בעסק | עו"ד ירון אלי

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il