1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

מו"מחה משא ומתן 2018

לנהל משא ומתן פירושו לדעת לעמוד על הדעות שלך, על הצרכים שלך ולעשות זאת בצורה האופטימלית.

יום רביעי, 21/03/2018

בין השעות 09:00 - 15:30

מלון קרלטון, תל-אביב

לנהל משא ומתן פירושו לדעת לעמוד על הדעות שלך, על הצרכים שלך ולעשות זאת בצורה האופטימאלית, בלי לפגוע בזולת שנמצא בצד השני של המתרס תוך חיבור שלו לאינטרסים שלך. לנהל משא ומתן זאת אומנות, זאת שפה וזאת יכולת שניתן ללמוד אותה.
ביום זה נלמד לנהל משא ומתן ביחד עם בועז נחמד, מחבר הספר "מומחה משא ומתן". בועז נחמד פועל שנים רבות בתחומי המשא ומתן, קונפליקטים, משברים - הן פנים ארגוניים והן למול לקוחות וספקים.
ההדרכה תדון על ניהול משברים, ניהול קונפליקטים, ניהול משא ומתן - מול ספקים, לקוחות משרדי ממשלה, משאים ומתנים פנים ארגוניים, רשויות מקומיות וכדומה. ההדרכה תפעל הן במישור העסקי מסחרי, במישורים של משא ומתן על סכומי כסף, כמויות, מועדי אספקה, גביית חובות ועוד.

יום העיון מיועד ל:

מנכלים, סמנכ"לים, מנהלי חטיבות, מנהלי תיקי לקוחות, מנהלי כספים, מנהלי גבייה, מנהלי שירות לקוחות, אנשי מכירות ובעצם לכל מי שעיסוקו דורש לנהל משא ומתן

09:00 - 08:30

התכנסות

09:15 - 09:00

דברי פתיחה | דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

10:00 - 09:15

היבטים משפטיים במהלך משא ומתן | עו"ד רואי נגריס

מהם ההיבטים המשפטיים חוקתיים בתחום ניהול משא ומתן ומחייבים את הצדדים ומהם הכלים העומדים לרשותם עם הפרת הסכם מהצד השני.

11:20 - 11:00

הפסקה

13:00 - 11:20

חלק שני - טכניקות וטקטיקות במשא ומתן | בועז נחמד

הצגת טכניקות וטקטיקות במיקוח ככלי עבודה מרכזיים בניהול משא ומתן, תוך הצגת טכניקות משנה, כלים לזיהוי הטכניקות, וטכניקות מנוגדות. הצגת טכניקות אלו בניהול קונפליקטים למול לקוחות או ספקים תוך יצירת תוצאה מיטבית לשני הצדדים, שימוש יעיל ואפקטיבי של תועלות הצד השני ובמקביל מניעת הצגת זיהוי החשיפה שאותרה על ידינו מהצד השני.

14:00 - 13:00

ארוחת צהרים עשירה

15:00 - 14:00

חלק שלישי - סיכום - הובלת ועיצוב המשא ומתן | בועז נחמד

כיצד ניתן להוביל ולקדם או להאט את המשא ומתן לפי הצרכים שלנו, כיצד ניתן לעצב אירועי משברים שיסייעו לנו בעתיד, הצגת אירועי משא ומתן מורכבים המבוססים על הובלה/ האטה/ עיצוב, שימוש בטכניקות של הקפאה כדי להשיג תוצאות טובות יותר וסיכום ההדרכה.

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il