1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

שינויים במיסוי דירות מגורים החל מ- 1 בינואר 2018

ערב עיון במיסוי מקרקעין

יום רביעי, 21/02/2018

בין השעות 15:00 - 18:15

מלון קרלטון, תל-אביב

חוק מיסוי מקרקעין עבר בשנים האחרונות שינויים מהפכניים, בפרט בכל הקשור למיסוי דירות מגורים.
ערב העיון מוקדש להוראות והשינויים שנכנסו לתוקף בינואר 2018 והיערכות נכונה לציבור

יום העיון מיועד ל:

כל העוסק במיסוי מקרקעין

15:10 - 15:00

התכנסות

15:15 - 15:10

דברי פתיחה

16:45 - 15:15

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין | רו"ח שלמה הררי

סקירת השינויים בשנים 2014-2017 ב"תקופת המעבר" השלכותיהם על מיסוי דירות מגורים והשינויים החדשים החל מינואר 2018

17:15 - 16:45

הפסקת קפה + כיבוד עשיר

18:15 - 17:15

מוקשי מס במכירת דירות מגורים לאחר 1.1.2018 לאור פסיקת בית המשפט העליון בפס"ד בירן ולשם | עו"ד אורית ליברטי

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il