1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

מה חדש בעולם הפנסיה?

נושאים אקטואליים למעסיקים/חשבי שכר/אנשי כספים ומיסוי

יום רביעי, 23/05/2018

בין השעות 09:00 - 15:30

מלון קרלטון, תל-אביב

ביום העיון נעמיק את הידע בנושא תקנון אחיד של קרנות הפנסיה, יוצגו דגשים וחידושים בביטוח אובדן כושר עבודה לאור הנחיות הרגולציה, ונלמד מה חדש בנושא מיסוי קופות מרכזיות לפיצויים והפקדות שוטפות מעבר לתקרה.

יום העיון מיועד ל:

מעסיקים, חשבי שכר, אנשי כספים ומיסוי

09:00 - 08:30

התכנסות והרשמה

09:15 - 09:00

דברי פתיחה והצגת כל עתיד | מר חיים בן הרוש, יועץ פנסיוני ומנהל מקצועי "כל עתיד"

10:45 - 09:15

פוליסת אובדן כושר עבודה - העידן החדש | מר אלי שמעוני

* אובדן כושר עבודה - מוצרים חדשים - יתרונות וחסרונות מול פנסיית נכות * שינוי התעריפים - אחריות המעסיק לתשלום ובעיית פריסת התקציב * שינוי המגמה - עובדים בוחרים את הסוכן המטפל ומאבדים את הסדרי ההנחות המפעליים של האכ"ע

11:15 - 10:45

הפסקה

12:45 - 11:15

"מי הזיז את התקנון שלי?" | מר אייל שלזינגר, יו"ר לשכת היועצים הפנסיוניים

חידושים, שינויים ודגשים בתקנון האחיד של קרנות הפנסיה

13:00 - 12:45

הפסקה

14:30 - 13:00

טיפול בכספים הצבורים בקופה מרכזית לפיצויים זקיפות מס בגין הפקדות מעבר לתקרה - קצבה מוכרת | רו"ח אייל מנדלאוי, מומחה למיסוי ופרישה

15:30 - 14:30

ארוחת צהרים עשירה

טופס הרשמה ויצירת קשר

ש"ח + מע"מ

*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il