1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

יום עיון פנסיוני מעסיק/חשב שכר

טפסי 161 ושירותי תפעול למעסיק

יום חמישי, 12/07/2018

בין השעות 09:00 - 15:30

מלון קרלטון, תל-אביב

בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 העת פרישת העובד.
מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד.
ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, יוצגו חידושים בנושא שירותי תפעול למעסיק, תפקידו של הגורם המתפעל והממשק האחיד.

יום העיון מיועד ל:

מעסיקים ונציגיהם

09:00 - 08:00

התכנסות והרשמה

09:10 - 09:00

דברי פתיחה והצגת אתר כל עתיד | מר חיים בן הרוש - יועץ פנסיוני ומנהל מקצועי "כל עתיד"

11:00 - 09:10

טפסי 161 | אייל מנדלאוי, רו"ח - מומחה למיסוי ופרישה

* טופס 161 - הודעת מעביד עקב פרישה מעבודה * טופס 161 א - הודעת עובד עקב פרישה מעבודה

11:30 - 11:00

הפסקה

13:00 - 11:30

טפסי 161 | אייל מנדלאוי, רו"ח - מומחה למיסוי ופרישה

* טופס 161 ד - בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א * טופס 116 ג - בקשה לפריסת מס * תיקון 190 על קצה המזלג

13:15 - 13:00

הפסקה

14:45 - 13:15

גוף מתפעל | מר ניר וטנר - מנכ"ל PROWAY

* יישום דיווח ממשק שוטף ודיווח ממשק שלילי * ממשק דמי סליקה * סיכום יום ומענה לשאלות

15:45 - 14:45

ארוחת צהרים עשירה

טופס הרשמה ויצירת קשר

ש"ח + מע"מ

*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il