1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

הקיץ בפתח אל תהיה במתח

יום עיון, יום רביעי, 18.6.14, בין השעות: 09:00-15:45, מלון קרלטון ת"א

יום רביעי, 18/06/2014

בין השעות 09:00 - 15:45

מלון קרלטון ת"א

ביום זה נעשה לכם ריענון בסוגיות הרלוונטיות לקראת חופשת הקיץ, המחייבים התמקצעות והתמצאות מצד כל העוסקים בנושא בארגון, וגם נתייחס לחוק הגברת האכיפה, החוגג יום הולדת שנתיים.

09:00 - 08:30

התכנסות והרשמה

09:10 - 09:00

דברי פתיחה

10:30 - 09:10

הבראה וחופשה שנתית | עו"ד נטע סלע, כל עובד "חשבים"

זכאות לדמי הבראה וחישובה, אופן תשלום דמי הבראה, זכאות לחופשה שנתית חישוב הזכאות לחופשה, צבירת חופשה ופדיון חופשה.

11:00 - 10:30

הפסקה

12:30 - 11:00

המותר והאסור בהעסקת נוער | עו"ד ליאת תבל, מומחית בדיני עבודה, משרד עו"ד תבל- מאיר ושות'

גיל העסקה, שעות העבודה, שכר מינמום, טיפים יישומים להעסקה נכונה, אופן העסקה ומכלול התנאים להעסקת נוער.

12:45 - 12:30

הפסקה

14:15 - 12:45

החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות המעסיקים במישור האזרחי והפלילי | עו"ד הלית כהן- רזניצקי, מנהלת כל עובד "חשבים".

דגשים ליישום החוק במלואו, שנתיים לכניסתו לתוקף, עיצום כספי, אחריות מעסיקים מזמיני שירות ומנכ"לים.

14:45 - 14:15

שאלות/תשובות

15:45 - 14:45

ארוחת צהריים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il