1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

בדיקת ההסדרים הפנסיונים לבעלי שליטה ובכירים

ייעוץ פנסיוני בבית הלקוח ומותאם לצרכיו

במשרדי הלקוח

שרות ייחודי מבית חשבים:
ייעוץ פנסיוני מקיף לבעלי שליטה ובכירים בחברות, שיסייע להבין את נתיב המצב הקיים וסקירת האפשרויות המותאמות לצרכי הלקוח.

לפניך שני מסלולי ליווי:

- מסלול בדיקה חד פעמי:
בסיום התהליך תקבל חוברת עבודה מובנית, בה פירוט של כל נכסיך הפנסיוניים, תיאור תהליך הייעוץ, הנמקות והמלצות. במידה וימצא לנכון להציע שינויים בתיק, ינוסח מסמך בשפה מקצועית, אותו תעביר לסוכן לביצוע. במידה ותבחר לבצע את ההמצלצות תינתן אפשרות של בקרה ומעקב על ביצוע מדויק ונכון של בחירתך.
עלות השירות: 2850 ש"ח+מע"מ

-מסלול ליווי מתמשך לשנה:
כולל בדיקה חד פעמית ובנוסף:

 

  • וידוא ביצוע השינויים ככל שהתבקשו ובוצעו
  • בידקה רבעונית של הדוחות הרבעוניים
  • אפשרות לפניה בשאלות משלימות או אחרות במייל\בטלפון
  • עדכונים שוטפים בנושאי מיסוי, רגולציה ומוצרית ועוד.

עלות השירות: 3480 ש"ח+מע"מ

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il