1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

יחסי גומלין מייצגים פקיד שומה, חיסיון וסודיות

יום עיון, יום שני, 29.4.15, בין השעות: 09:00-13:15, מלון קרלטון ת"א

יום רביעי, 29/04/2015

בין השעות 09:00 - 13:15

מלון קרלטון, תל-אביב

יום העיון מוקדש כולו לעבודתם של המייצגים, המוצאים עצמם פעמים רבות בחוסר שוויון כוחות מול רשות המסים. צוות מומחי מסים ידון בין היתר בנושאים: הצגת שלבי הליכי השומה, הגשת ערעורים והשגות, סמכויות מייצגים אל מול פקידי השומה, השלכות מרחיקות לכת של חובות הדיווח החדשות שחלות על המייצגים לפי חוק איסור הלבנת הון, חיסיון וחובת הסודיות, יחסי הגומלין בין ההליכים הפלילי והאזרחי, קנסות ועבירות מס - הדרך הקצרה לכתב אישום פלילי.

יום העיון מיועד ל:

מיועד לרואי חשבון, יועצי מס, מנהלי חשבונות, חשבים, מנהלי כספים ועורכי דין

09:00 - 08:30

התכנסות והרשמה

09:10 - 09:00

דברי פתיחה | דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

10:30 - 09:10

הליכי שומה | עו"ד, רו"ח רמי אריה

הצגת שלבי הליכי השומה, ההשגות והערעורים מול פקיד השומה, זכויות וחובות הצדדים בשלבי ההשגות, התיישנות מועדים, דוחות מתקנים, הליכי ערעור לבית משפט.

10:45 - 10:30

הפסקה

11:45 - 10:45

יחסי הגומלין בין ההליכים הפלילי והאזרחי | עו"ד, רו"ח אברהם שהבזי

בכל הקשור לגילוי מרצון, ובכלל.

12:15 - 11:45

הפסקה

13:15 - 12:15

חקיקה חדשה - חובות דיווח על רואי חשבון ועורכי דין כבר כאן! | עו"ד אורי גולדמן

השלכות מרחיקות לכת לגבי דוחות הדיווח החדשות, כיצד יש להיערך לכך מבעוד מועד, על איזה שירות חלה חובת הדיווח? מי אחראי במשרד על יישום ההוראות החדשות ועל אילו לקוחות יחול החוק. וגם: חיסיון של עו"ד -לקוח, חובת הסודיות של רואי החשבון, עמדת הרשות לאיסור הלבנת הון אל מול החקיקה חדשה.

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il