1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6

יציאתו של עובד לירח דבש ללא אישור מפורש הוכרה כפיטורים

מאת: עו"ד נטע סלע | עו"ד מחלקת "כל עובד", חברת חשבים ה.פ.ס – מידע עסקי

נכתב בתאריך 20.01.15

המעסיק אמר: "לא צריכה להיות בעיה", העובד חשב כי חופשתו אושרה. המעביד ראה בחופשה שנלקחה זניחת מקום העבודה

העובדות

אייל כהן (להלן: "העובד"), החל עבודתו אצל זאב סולומון ושות' - משרד רואי חשבון (להלן: "המעסיקה") כמתמחה בראיית חשבון ולאחר סיום תקופת ההתמחות הועסק כרואה חשבון.

במהלך תקופת העסקתו התחתן העובד וביקש לצאת לחופשה ללא תשלום (להלן: "חל"ת") למשך חודש וחצי עקב רצונו לנסוע לירח דבש ולבקר את משפחתו המתגוררת בחו"ל.

העובד טען כי פנה למעסיקה טרם החתונה בבקשה לצאת לחופשה ללא תשלום לאחר חתונתו, אולם לא ניתנה לו תשובה ברורה ולכן דחה את מועד היציאה לחופשה.

לאחר נישואיו פנה העובד שוב בבקשה לצאת לירח דבש, הפעם נאמר לו כי "לא צריכה להיות בעיה". העובד מצא במשפט זה מענה חיובי לבקשתו ועקב כך רכש כרטיסי טיסה ועדכן על כך את המעסיקה בדואר האלקטרוני.

שבוע לאחר מכן קיבל הודעה בדואר האלקטרוני ולפיה היציאה לחופשה ללא תשלום אינה מאושרת. זאת ועוד, העובד נקרא לחדר הישיבות ושם קיבל מכתב ולפיו יראו ביציאתו לחופשה ללא תשלום הודעה על הפסקת עבודה.

משנרכשו כרטיסי הטיסה ותוכננו ירח הדבש והחופשה המשפחתית, נסע העובד לחו"ל.

לאחר ששב העובד לארץ נערכה פגישה בין הצדדים שבה הובהר לעובד כי אין בכוונת המעסיקה להשיבו לעבודה ובמסגרת גמר החשבון שנערך עמו, נוכה לו סכום בגין אי מתן הודעה מוקדמת.

 

פסק הדין

המסגרת המשפטית לבחינת ניתוק יחסי העבודה בין עובד ומעסיק מצויה בפסיקת בית הדין הארצי, שקבע כי אין לראות מעשה כאקט של פיטורים או של התפטרות אלא אם כן נעשו באופן מפורש וחד משמעי.

בנוגע לעובד הנעדר מהעבודה והשאלה אם יש לראות בהיעדרות זו הפרת משמעת או התפטרות, נפסק כי יש לבחון כל מקרה לגופו ולנסיבותיו, וליתן את הדעת להתנהגות העובד ולמשך הזמן שזנח את מקום העבודה.

במקרה זה ניתן אמון מלא בגרסתו של העובד שממנה עלה כי כל אותה העת סבר העובד בכנות ובתום לב, על סמך המצג אשר הוצג בפניו, כי חופשתו תאושר על אף העיכובים במתן האישור הסופי.

נקבע כי יציאתו של העובד לחופשה ללא תשלום בנסיבות אלו אינה מהווה זניחת מקום עבודה וכי הודעת המעסיקה ולפיה עם יציאתו לחופשה יראו בעובד מי שהתפטר, מהווה הודעת פיטורים לכל דבר ועניין ועל כן הוא זכאי לפיצויי פיטורים.

מאחר שנקבע כי העובד פוטר מעבודתו לאלתר, ללא מתן הודעה מוקדמת, לאור הוראות חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, התשס"א-2001, זכאי העובד לתמורת הודעה מוקדמת בגין חודש עבודה.

משנקבע כי העובד לא זנח את מקום עבודתו ולמעשה פוטר על ידי המעסיקה, הרי שעליה להשיב לו את הסכום שנוכה ממנו שלא כדין.

אף אם סברה המעסיקה כי בכך שלא מילא אחר הוראותיה והחליט לצאת לחופשה על אף הסירוב, עבר העובד עבירת משמעת, היה עליה לזמנו לשימוע בטרם מתן החלטה בעניינו.

הלכה פסוקה היא כי הזכות לשימוע מקורה בכללי הצדק הטבעי והיא מחייבת מתן הזדמנות הוגנת וראויה לעובד להשמיע את טענותיו לפני מעסיקו בטרם יוכרע גורלו התעסוקתי.

לאור האמור לעיל נקבע כי נסיבות פיטוריו של העובד, מתן תשובות מעורפלות והעמדתו לפני אולטימטום בלתי אפשרי ערב יציאתו לחופשה המתוכננת, הובילו למסקנה כי מן הראוי לפסוק לו פיצוי בגובה ארבע משכורות.

ס"ע 18588-06-10 l התובע: אייל כהן; הנתבעים: 1. רו"ח זאב סולומון; 2. רו"ח יעקב זלוטניק 3. זאב סולומון ושות' - משרד רואי חשבון l לפני כב' השופט אורן שגב l ניתן ביום 21.10.13

 

מאמרים אחרונים

החובה לתת הודעה לעובד על תנאי העסקתו כאשר נמסר לעובד הסכם עבודה בכתב
אם כל הפרטים המחויבים להיות בהודעה מופיעים בהסכם די במסמך אחד
22/10/2017

כיצד לאתר ולמנוע פעילות חריגה במקומות עבודה מעורבים
בעקבות הפיגוע האחרון בהר אדר ובהיעדר הגדרה קלאסית לפרופיל מחבל מדינת ישראל צריכה לייעל את מנגנוני האבטחה ומסננות הביטחון. המדינה הינה המעסיק השני בגודלו עבור האוכלוסייה הפלסטינית בארץ. זהו מצב רגיש שבו מעל 150 אלף עובדים פלסטינים מגיעים כל בוקר לעבודה מהשטחים לישראל. מציאות זו וחוסר הוודאות מחייבים התמודדות חדשה כדי להמשיך ולשמור על סטטוס קוו שבו אף אחד מהצדדים לא חוצה קווים אדומים. בהעדר מדיניות ברורה, באחריותו של כל מעסיק למנוע תרחישים של אלימות ומתח בכדי להמשיך את הפעילות השוטפת ולמנוע פעילות של מפגע בודד
01/10/2017

קיזוז הפסדים עתידיים מרווחים נוכחיים
לראשונה הכיר בית המשפט העליון בקיזוז הפסדים לאחור
27/09/2017

העדרות עובד מהעבודה סביב לידת ילדו
כשבת זוגו של העובד- יולדת, זכאי העובד להיעדר מעבודתו סביב הלידה. שני חוקים מקנים זכויות לעובד- במקביל, וכך גם רוב צווי ההרחבה הענפיים.
18/09/2017