1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6

קשה להיות אמא

מאת: עו"ד ענבר יקר | מחלקת "כל עובד" מבית חשבים

נכתב בתאריך 02.11.15

הצעת עובדת לעבוד בתנאי עבודה שונים מהתנאים בהם הועסקה לפני הלידה, מהווה הצעה לחוזה העסקה חדש, ואין באי הסכמת המעסיקה משום פעולה בניגוד לחוק

העובדות

מוריה אביב (להלן: "העובדת") הועסקה כמתדלקת ומוכרת בחנות הנוחות שבבעלות חב' ספרינט מוטורס (להלן: "החברה") ויצאה לחופשת לידה בעקבות הולדת בנה.

בתאריך 27.12.11 חתמה החברה על הסכם עם חב' אוקטגון אנרגיה בע"מ (להלן: "המעסיקה") במסגרתו הועבר ניהול החנות וניהול העובדים באופן בלעדי.

בתאריך 28.12.11 הודיעה העובדת על כוונתה לחזור מחופשת הלידה ובמעמד זה הובהר לה כי חלו שינויים ארגוניים והוצאו לה מספר אפשרויות חלופיות לשיבוצה.

העובדת, שעבדה קודם לכן במשמרות משתנות, דרשה לעבוד 6 משמרות שבועיות בשעות הבוקר בלבד בטענה כי אין לה סידור הולם לבנה הפעוט.

המעסיקה, שלא יכלה להתחייב למשמרות בוקר בלבד, הציעה לעובדת שתי חלופות –

א.   התחייבות ל-3 משמרות בוקר קבועות בשבוע ובאשר לשתי המשמרות הנוספות ייעשה מאמץ לשבצה במשמרות הבוקר. 

ב.   שיבוץ בשתי חנויות שונות שבראשות המעסיקה 1 במשמרת בוקר.

העובדת טענה ששתי החלופות שהוצעו לה מהוות הרעה מוחשית בתנאי עבודתה שכן לא תוכל היא לעבוד במידה ולא יובטח לה עבודה במשמרות בוקר בלבד וכי עבודה בחנות אחרת שבבעלות המעסיקה 1 רחוקה משמעותית ואין תחבורה ציבורית נוחה לשם ועל כן יש לראותן כפיטורי העובדת. לשם הוכחת טענתה זו צרפה העובדת סידור עבודה שבועי טרם יציאתה לחופשת לידה במסגרתו שובצה רק במשמרות הבוקר.

משלא קיבלה העובדת את החלופות שהוצעו לה, הודיעה היא כי אין בכוונתה לשוב לעבודה. ביום 25.7.12 נערך לעובדת גמר חשבון ושולמו לה כלל הסכומים הנוגעים לסיום העסקתה.

פסק הדין

בית הדין האזורי לעבודה בהתייחסו למכלול הטענות והראיות שהובאו לפתחו, קבע כי השינוי בתפקיד שהוצע לעובדת הינו במסגרת הפררוגטיבה הניהולית השייכת למעסיקה 1, אינו מהווה פגיעה בתנאי עבודתה וכי אין מקום לטענתה להרעת תנאים.

בקביעתו זו בחן ביה"ד את תנאי העסקתה של העובדת טרם יציאתה לחופשת הלידה, וקבע כי העובדת עבדה מספר פעמים בחודש במשמרות צהריים וערב ככל עובד וכי לא הייתה כל התחייבות להעסיקה במשמרות בוקר בלבד.

בנוסף, המעסיקה, בהצעתה לשתי חלופות עבודה אפשרויות, התחייבה למעשה לשמור על היקף משרתה ושכרה של העובדת.

ביה"ד דחה את טענות העובדת לפיהן לא קיימת תחבורה ציבורית לחנויות האחרות שברשות המעסיקה.

בה"ד קיבל את הטענה לפיה הצעת העובדת לתנאי עבודה שונים מתנאי העבודה קודם ליום הלידה, מהווה הצעה לחוזה העסקה חדש, ואין באי הסכמת המעסיקה להיענות להצעתה משום פעולה בניגוד לחוק.

עוד קבע ביה"ד כי העובדת היא שהביאה לסיום יחסי העבודה בין הצדדים ומשכך נדחתה טענתה לפיטורין שלא כדין בניגוד לחוק עבודת נשים ובניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

סע"ש 9695-07-12 l התובע: מוריה אביב ; הנתבעת: ספרינט מוטורס בע"מ l ע"י כב' השופט אורן שגב l ניתן ב- 5.5.2015

 

מאמרים אחרונים

בעלי הכנסה מעבודה בחו"ל
בעלי הכנסה מעבודה בחו"ל
14/05/2018

הוצאת תלוש שכר משיקולי מס, אינה מעידה בהכרח על קיומם של יחסי עובד מעסיק
העובדה שמבחינה מיסויית ,על מנת לפעול באופן חוקי, נכפה על הצדדים "לבחור" במנגנון פורמלי זה או אחר, והעובדה כי לעתים, בהעדר תיק במס הכנסה , מע"מ ובטוח לאומי לנותן השירות/עובד, אין מנוס מתשלום "משכורת" דווקא, אינה משמיעה בהכרח כי מערכת היחסים היא מערכת יחסים של עובד ומעביד
16/04/2018

הרהורים ותהיות בנושא זקיפת שווי שימוש ברכב בעקבות פסק דין בזק ישיר הדפסות בע"מ
תשלום מס אמת - סיסמה תיאורטית או כוונה לא מעשית?
16/04/2018

הוכרה אי כשירות לעודת ותיקה שפיתחה אלרגיה
דיילת מכירות שהתפטרה מחמת מצב בריאותי זכאית לפיצויי פיטורים בסך 56,546 ש"ח
16/04/2018