1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6

מידת ההתערבות של בית הדין בסמכות הניהולית של המעסיק

מאת: עו"ד עמוס הלפרין | מחלקת "כל עובד" מבית חשבים

נכתב בתאריך 02.11.15

הסמכות הניהולית של המעסיק כוללת גם ניוד עובדים מתפקיד לתפקיד, בכפוף לקיום הוראות חוק, חוזה וקיום חובת תום הלב והשימוע

העובדות

לובה אוסמו (להלן: "העובדת") הגישה את עתירתה לקבלת צו מניעה זמני כנגד המדינה (להלן: "המעסיקה"). העובדת מבקשת למנוע את ניודה מתפקידה אצל המעסיקה, וזאת עד להכרעה בתביעה העיקרית, על יסוד טענתה לפיה, העברתה נעשתה מטעמים לא עניינים, וכי יש בה כדי לפגוע בתנאי עבודתה ובשכרה.

מהמסכת העובדתית ומטענות הצדדים בפני בית הדין עלה כי השאלה המשפטית העיקרית בהליך זה נוגעת למידת התערבות בית הדין בהחלטות הניהוליות של המעסיק.

פסק הדין

בית הדין דחה את בקשתה של העובדת לסעד זמני תוך התייחסות לשאלת מידת התערבות בית הדין בסמכות הניהולית (הפררוגטיבה) של המעסיק.

הסמכות הניהולית

מהותה של הפררוגטיבה הניהולית של המעסיק, הוגדרה בעבר על ידי בית הדין הארצי:

"למעביד הפררוגטיבה לנהל את מפעלו על הצד הטוב ביותר והמועיל ביותר לפי הבנתו ושיפוטו. פררוגטיבה זו מקנה למעביד סמכויות שונות כגון הסמכות.... או להביא לשינויים בתנאי העבודה... או להעביר עובד מתפקיד לתפקיד - הכל, כמובן, בכפוף למגבלות המסייגות סמכויות אלה, מכוח חוק, הסכם קיבוצי או חוזה אינדיוידואלי (דב"ע לה/3-1 עיריית רמת גן - מרצ'ל, פד"ע ו', 337 בעמ' 343).

וכן כי:

"הפררוגטיבה הניהולית היא מושג המשקף את כוחו של המעסיק להכניס שינויים, לנייד עובדים ממקום למקום ומתפקיד לתפקיד, לקבוע חלוקת עבודה שונה וכיוצאים באלה עניינים" (ע"ע 674/05 ויזנר נ' מדינת ישראל - רשות השידור, פסק-דין מיום 28.3.07)

זכות העובד

אל מול כוחו של המעסיק לפעול כפי הדרוש לתפעולו השוטף והתקין של מקום העבודה, עומדת זכות העובד, כי ההחלטות הנוגעות לו יתקבלו בתום לב, בדרך מקובלת, באופן סביר ומידתי (למשל ע"ע 1159/01 ד"ר אבנר כרמי נ' מדינת ישראל - מינהל המחקר החקלאי, (מיום 5.11.02).

שינויים בתפקידו של עובד צריכים להיעשות בצורה סבירה התואמת את מיומנות העובד, ולאחר שמאפשרים לו להגיב על השינוי. כעיקרון, הפעלת הזכות הניהולית של המעסיק, בין היתר בכל הקשור בניוד העובדים, צריכה להיעשות בהגינות, בתום לב, בסבירות ובמידתיות, תוך לקיחה בחשבון של כל השיקולים הרלוונטיים. (ע"ע 300258/97 יהודית חנן נ' מועצה מקומית מנחמיה (28.2.02).

לסיכום, נקבע כי באשר להחלטת המעסיק להעביר עובד מתפקיד לתפקיד, מוטל על בית הדין לבחון את שיקול דעתו של המעסיק, והאם הוא עומד באמות המידה של תום לב, הגינות ושקילת שיקולים סבירים ועניינים, וזאת מבלי להחליף את שיקול דעתו של המעסיק בשיקול דעתו של בית הדין.

פה (חי') 27377-11-13 ● התובעת: לובה אוסמו; הנתבעת: מדינת ישראל ● לפני  כבוד השופטת עפרה ורבנר ● ניתן ב- 05/1/2014           

מאמרים אחרונים

בעלי הכנסה מעבודה בחו"ל
בעלי הכנסה מעבודה בחו"ל
14/05/2018

הוצאת תלוש שכר משיקולי מס, אינה מעידה בהכרח על קיומם של יחסי עובד מעסיק
העובדה שמבחינה מיסויית ,על מנת לפעול באופן חוקי, נכפה על הצדדים "לבחור" במנגנון פורמלי זה או אחר, והעובדה כי לעתים, בהעדר תיק במס הכנסה , מע"מ ובטוח לאומי לנותן השירות/עובד, אין מנוס מתשלום "משכורת" דווקא, אינה משמיעה בהכרח כי מערכת היחסים היא מערכת יחסים של עובד ומעביד
16/04/2018

הרהורים ותהיות בנושא זקיפת שווי שימוש ברכב בעקבות פסק דין בזק ישיר הדפסות בע"מ
תשלום מס אמת - סיסמה תיאורטית או כוונה לא מעשית?
16/04/2018

הוכרה אי כשירות לעודת ותיקה שפיתחה אלרגיה
דיילת מכירות שהתפטרה מחמת מצב בריאותי זכאית לפיצויי פיטורים בסך 56,546 ש"ח
16/04/2018