1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6

התפטרות בעקבות מצב בריאותי לקוי של בן משפחה אינה מחייבת הוכחת המצב

מאת: עו"ד פזית לוי | מחלקת "כל עובד" מבית חשבים

נכתב בתאריך 07.02.16

בית הדין לעבודה קבע כי די בכך שיהא קשר סיבתי בין התפטרותו של העובד ובין מצבו הרפואי של בן משפחתו על מנת להקים לעובד את הזכות לפיצוי פיטורים

העובדות

שי משאלי (להלן: "העובד") הועסק כשומר בחברת השכרת רכב בפתח תקווה.

חברת מלונות דן בע"מ (להלן: "המעסיקה") היא חברת אבטחה ושמירה.

העובד טען כי בתקופת העסקתו שכב אביו בן ה-76 בבית חולים במצב בריאותי קשה וכי במשך כל תקופת העסקתו עבד רק במשמרות לילה כדי שיוכל לסעוד את אביו. לאחר תקופה מסוימת נתבקש העובד לעבוד בקניון הגדול בםתח תקווה. נוסף על כך נאמר לו כי כבר לא ניתן לשבצו במשמרות לילה בלבד. העובד ביקש להישאר באותן השעות אך ניתקל בסירוב.  

לפיכך, ביום 29.10.2008 הגיש העובד למעסיקה מכתב התפטרות שבו פירט כי סיבת התפטרותו היא "מצב משפחתי".

חודש לאחר שהגיש העובד את מכתב ההתפטרות נפטר אביו.

המעסיקה טענה כי העובד עזב מבלי לנמק ומבלי ל"הוכיח" את סיבת עזיבתו למעט האמור במכתב ההתפטרות.

העובד טען כי הוא זכאי לפיצוי פיטורים על פי סעיף 6 לחוק פיצוי פיטורים, התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק").

המעסיקה טענה כי העובד אינו זכאי לפיצוי פיטורים משום שלא הוכיח את הנדרש בחוק, כלומר את מצבו הרפואי של אביו באמצעות הצגת מסמכים רפואיים (דב"ע נג/ 210-3 אהרון רביוב נ' נאקו שיווק בע"מ).

פסק הדין

בית הדין לעבודה קבע כי די בכך שיהא קשר סיבתי בין התפטרותו של העובד ובין מצבו הרפואי של בן משפחתו על מנת להקים לעובד את הזכות לפיצוי פיטורים על פי סעיף 6 לחוק.

העובד יהא זכאי לפיצוי פיטורים על פי סעיף 6 לחוק, אף אם לא הוכיח למעסיק את המצב הרפואי, וזאת בשל מספר נסיבות שהתקיימו, בין היתר, העובדה שמצב בריאותו הקשה של אביו הייתה ידועה לממונים הישירים שלו בזמן תקופת העסקתו של העובד. נוסף על כך, כל תקופת העסקתו העובד עבד רק במשמרות לילה והבקשה לשנות את שעות עבודתו הייתה מקשה עליו לסעוד את אביו. ללא דרישת המעסיקה לשינוי כאמור לא היה העובד מתפטר. העובד מצא עבודה חדשה כשומר לילה עד למועד מותו של אביו. כל אלו מביאים את בית הדין למסקנה כי ממכלול הנסיבות שפורטו לעיל, די בכך שהעובד הציג למעסיק מכתב התפטרות ובו ציין "בשל מצב משפחתי", אף על פי שלא ציין ולא פירט במכתב התפטרותו את מצב בריאותו של אביו, ואף על פי שלא הציג אישורים רפואיים.

בית הדין מציין בפסיקתו כי על פי הפסיקה אין צורך להוכיח כי ההתפטרות היא לשם טיפול בבן המשפחה או לטובת החולה, אלא די בקשר סיבתי בין המצב הבריאותי ובין ההתפטרות (דב"ע לה 24/3 יוסף צפנת נ' מדינת ישראל).

מכאן נקבע על המעסיקה לשלם לעובד פיצוי פיטורים על פי סעיף 6 לחוק.

ס"ע 17961-10-11 l התובע: שי משאלי; הנתבעת: חברת מלונות דן בע"מ l לפני כבוד השופטת ד"ר אריאלה גילצר– כץ l ניתן ביום 12/12/2013

מאמרים אחרונים

בעלי הכנסה מעבודה בחו"ל
בעלי הכנסה מעבודה בחו"ל
14/05/2018

הוצאת תלוש שכר משיקולי מס, אינה מעידה בהכרח על קיומם של יחסי עובד מעסיק
העובדה שמבחינה מיסויית ,על מנת לפעול באופן חוקי, נכפה על הצדדים "לבחור" במנגנון פורמלי זה או אחר, והעובדה כי לעתים, בהעדר תיק במס הכנסה , מע"מ ובטוח לאומי לנותן השירות/עובד, אין מנוס מתשלום "משכורת" דווקא, אינה משמיעה בהכרח כי מערכת היחסים היא מערכת יחסים של עובד ומעביד
16/04/2018

הרהורים ותהיות בנושא זקיפת שווי שימוש ברכב בעקבות פסק דין בזק ישיר הדפסות בע"מ
תשלום מס אמת - סיסמה תיאורטית או כוונה לא מעשית?
16/04/2018

הוכרה אי כשירות לעודת ותיקה שפיתחה אלרגיה
דיילת מכירות שהתפטרה מחמת מצב בריאותי זכאית לפיצויי פיטורים בסך 56,546 ש"ח
16/04/2018