1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6

בית הדין פסק פיצויי פיטורין לעובד שפוטר לאחר שהתבטא בצורה בלתי ראויה כלפי מעסיקו

מאת: עו"ד ראובן בבדזנוב | מחלקת "כל עובד" מבית חשבים

נכתב בתאריך 08.01.17

במקרה דנן, נקבע כי מאחר ומדובר בהתנהגות לא הולמת שניתן להגדירה כ"חד פעמית" אזי אין הצדקה לפגיעה בפיצויי הפיטורים. עצם הפיטורים הם בבחינת "עונש"

העובדות

שלמה בר (להלן: "העובד") עבד אצל לילית קוסמטיקה בע"מ (להלן: "המעסיקה") כנהג במשך 55 חודשים עת פוטר לאחר התבטא בצורה בלתי ראויה ומזלזלת כלפי הממונים עליו. העובד הגדיל לעשות כן, שעה שפעל כפי שפעל בנוכחות נהגים המועסקים בחברה (להלן: "יום האירוע"). בעקבות אירוע זה פיטרה המעסיקה את העובד פיטורים שנכנסו לתוקף תוך ימים ספורים. העובד טען כי בעקבות הפיטורין הוא זכאי לפיצויי פיטורין, דמי הודעה המוקדמת ויתר הזכויות הסוציאליות. המעסיקה טענה, כי הפיטורין נבעו מכך שהעובד התבטא בצורה חריפה, מאיימת ובלתי הולמת כלפי סמנכ"ל החברה וכשנקרא  לסדר, חדל לשתף פעולה עם המעסיק בעבודתו כ"נהג חלוקה" בחברה. לפיכך, לטענת המעסיקה, העובד פוטר עקב הפרת משמעת חמורה ולכן אינו זכאי לקבל פיצויי פיטורין.

 פסק-דין

בית הדין נדרש לבחון האם התבטאויות בלתי הולמות של עובד, יכולות להוות סיבה מוצדקת לפיטוריו וגם כעילה לראות בכך "עבירת משמעת חמורה" שבעטיין יש לפגוע בזכויותיו לפיצויי הפיטורין של העובד.

בית הדין קבע כי הגם שהתבטאויות בלתי הולמות של עובד, יכול שיהווו סיבה מוצדקת לפיטוריו וגם כעילה לראות בכך "עבירת משמעת חמורה", יש לבחון כל מקרה ביחס נכון למשכו ותדירותו. בית הדין התרשם כי יום האירוע היה "אירוע חד פעמי" שלא מאפיין את התנהגות העובד כבשגרה. לפיכך, אין זה מוצדק לפגוע ב"פיצויי הפיטורים" אלא רק לשלול את "תמורת ההודעה המוקדמת".

במקרה דנן, נקבע כי מאחר ומדובר בהתנהגות לא הולמת שניתן להגדירה כ"חד פעמית" אזי אין הצדקה לפגיעה בפיצויי הפיטורים. עצם הפיטורים הם בבחינת "עונש".

לעומת זאת, בית הדין קבע כי מוצדק היה לשלול את זכותו של העובד ל"הודעה מוקדמת לפיטורים". שכן, בהתחשב בהתנהגות העובד ביום האירוע, חששו של המעסיק כי המשך עבודת העובד (תוך תקופת ההודעה המוקדמת) יאפשר פגיעה במעסיק, הוא חשש סביר.

כמו כן בית הדין דן בשאלה לגבי תקינותו של הליך השימוע, בית הדין קבע כי במקרה זה העובד זומן ל"שימוע" בעקבות יום האירוע, וגם קיבל הזדמנות להגיב על התנהגותו הבלתי ראויה ביום האירוע.

לעניין תקינותו של הליך השימוע פסק בית הדין כי גם אם "הליך השימוע" לא בוצע בכל דקדוקיו הפורמליים המקובלים, אי אפשר לומר כי בנסיבות דנן העובד לא ידע מה מייחסים לו, או כי לא קיבל הזדמנות הוגנת להציג את גרסתו.

לסיכום, אף שהעובד התבטא בצורה בלתי ראויה כלפי הממונים עליו בנוכחות אחרים, קבע בית הדין כי מדובר היה באירוע חד פעמי. לפיכך, אין זה מוצדק לפגוע בפיצויי הפיטורים שלו, אלא רק לשלול את תמורת הודעה מוקדמת.

סע"ש 30039-01-14 ● שלמה בר נגד לילית קוסמטיקה בע"מ ● על ידי כב' השופט יצחק לובוצקי ● ניתן ב-10.11.2016

מאמרים אחרונים

בעלי הכנסה מעבודה בחו"ל
בעלי הכנסה מעבודה בחו"ל
14/05/2018

הוצאת תלוש שכר משיקולי מס, אינה מעידה בהכרח על קיומם של יחסי עובד מעסיק
העובדה שמבחינה מיסויית ,על מנת לפעול באופן חוקי, נכפה על הצדדים "לבחור" במנגנון פורמלי זה או אחר, והעובדה כי לעתים, בהעדר תיק במס הכנסה , מע"מ ובטוח לאומי לנותן השירות/עובד, אין מנוס מתשלום "משכורת" דווקא, אינה משמיעה בהכרח כי מערכת היחסים היא מערכת יחסים של עובד ומעביד
16/04/2018

הרהורים ותהיות בנושא זקיפת שווי שימוש ברכב בעקבות פסק דין בזק ישיר הדפסות בע"מ
תשלום מס אמת - סיסמה תיאורטית או כוונה לא מעשית?
16/04/2018

הוכרה אי כשירות לעודת ותיקה שפיתחה אלרגיה
דיילת מכירות שהתפטרה מחמת מצב בריאותי זכאית לפיצויי פיטורים בסך 56,546 ש"ח
16/04/2018