1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6

תביעת מורה שהועברה ללמד בבית ספר מחוץ לעיר מגוריה נדחתה תוך התבססות על נוהל המופעל במגזר הערבי

מאת: עו"ד מורן טימן גוגול | מחלקת "כל עובד" מבית חשבים

נכתב בתאריך 24.07.17

העובדות

סוהא חאג' יחיא (להלן: "העובדת") הינה מורה בבית ספר יסודי ועובדת משרד החינוך (להלן: "המעסיק"), הועברה ללמד מבית ספר שבעיר מגוריה, טייבה, לבית ספר בעיר רמלה. שנה זו היוותה את השנה הראשונה לתקופת הניסיון לקליטתה כעובדת קבועה במשרד החינוך ובשנה שלאחר מכן המשיכה העובדת לעבוד באותו בית ספר, ובכך השלימה שתי שנות ניסיון. במהלך שנת הניסיון השנייה בוצעה לעובדת הערכה על ידי מנהלת בית הספר ו"השורה התחתונה" של הערכה זו הייתה, כי יש לבחון אי מתן קביעות לעובדת תוך שניתנו ההמלצות לשיפור. לאור זאת, תקופת הניסיון שלה הוארכה ובשנה שלאחר מכן ניתנה לה המלצה למתן קביעות. במסגרת התביעה טענה העובדת, כי על פי נוהלי משרד החינוך והניקוד המגיע לה, הייתה העובדת זכאית להמשיך ולעבוד בבית הספר שבעיר מגוריה טייבה, ולא היה מקום להעבירה לבית הספר שברמלה. לפיכך העובדת מבקשת את ביטול ההעברה, וכן פיצויים על עוגמת נפש ונזקים נוספים שנגרמו לה בשל אותה העברה, שנעשתה לטענתה שלא כדין.

פסק הדין

בית הדין התייחס "לנוהל העברות, שיבוצים והשלמות" המופעל במגזר הערבי של מערכת החינוך הממלכתית מזה למעלה מ-20 שנה. העובדת טענה שעל פי הוראות הנוהל, עומדת לה הזכות להיות משובצת בבית הספר בטייבה, שבו לימדה קודם להעברתה לבית הספר בעיר רמלה. בהתאם לנוהל, נקבע מועד להעברות של עובדי הוראה קבועים במערכת החינוך. לכל עובד הוראה המבקש העברה, שיבוץ או השלמת משרה נקבע ניקוד המשמש לדירוגו בתור ממתינים. הצורך בשיבוץ לפי שיטת הניקוד נובע מעודף גדול של עובדי הוראה לעומת מספר המשרות הפנויות בבתי הספר במגזר הערבי, והרצון להבטיח טיפול אחיד, ענייני ושוויוני בפניות לשיבוצים כאלה ואחרים. נקבע, כי הוראות הנוהל עמדו לאחרונה לשבט ביקורת השיפוטית של בית הדין הארצי לעבודה. נפסק, שהן ראויות וסבירות ומשרתות תכלית ראויה. כמו כן, הנוהל קובע הסדרים שונים לרבות ניקוד שונה לבקשות העברה של עובדי הוראה קבועים, לבקשות שיבוץ של עובדי הוראה חדשים לרבות כאלה שאינם קבועים ואשר משובצים למשרות תקניות או זמניות, ולבקשות להשלמת משרה, דהיינו בקשות של עובדים קבועים להוספת שעות באופן קבוע. קריטריונים נוספים הרלוונטיים לקביעת ניקוד בבקשות העברה הם: מצב משפחתי, ותק, דרגת השכלה, מקום מגורים והמרחק של מקום העבודה הנוכחי ממקום המגורים. בבקשות שיבוץ הקריטריונים הם: ותק, דרגת השכלה, הצטיינות, מקום מגורים וכן מבחן בקיאות בשפות ערבית, עברית ואנגלית. 

נוהל נוסף הרלוונטי למקרה שלפנינו, ושכותרתו הינה "נהלים לשיבוץ עובדי הוראה בעבודה ובקביעות". מטרת נוהל זה הינה לקבוע את אופן שיבוצו של מורה חדש בשנים הראשונות לעבודתו, עד לכניסתו למעמד של עובד קבוע במערכת.

סעיף 3 לנוהל הקבלה קובע, כי עובד הוראה שעבד במעמד של עובד ניסיון במשך שתי שנות לימודים רצופות ומשובץ לשנה שלישית יקבל מעמד של עובד הוראה קבוע. זאת, אלא אם כן בשנה השנייה לעבודתו תוצא חוות דעת מנומקת להארכת תקופת הניסיון לשנה נוספת.

נטען, כי לאחר שבית הדין בחן את כל טענות העובדת, ואת הראיות שבתיק, לא נמצא שנפל פגם כלשהו בתהליך שיבוץ העובדת, ועל כן דין תביעתה להידחות.

מהראיות עולה, והדבר לא נסתר על ידי העובדת, כי מיקומה של העובדת בתור ללמד בעיר טייבה- היא העיר שבה היא מבקשת ללמד-היה 26 ביום התכנסות ועדת השיבוצים, כך שקדמו לה בתור לא פחות מ-25 עובדי הוראה קבועים אחרים. בית הספר שבו שובצה העובדת ברמלה הוא בית ספר שבו היא עצמה לימדה במשך שנתיים רצופות עובר לעבודתה בטייבה, והוא ממוקם באחד מיישובי היעד שהיא עצמה ביקשה להיות משובצת בהם.

לאור האמור לעיל, התביעה נדחית.

סע"ש 48716-10-14● בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו ● על ידי כבוד השופט דורי ספיבק ● התובעת: סוהא חאג' יחיא ● הנתבע: מדינת ישראל-משרד החינוך ● ניתן ב-02.08.2016

מאמרים אחרונים

החובה לתת הודעה לעובד על תנאי העסקתו כאשר נמסר לעובד הסכם עבודה בכתב
אם כל הפרטים המחויבים להיות בהודעה מופיעים בהסכם די במסמך אחד
22/10/2017

כיצד לאתר ולמנוע פעילות חריגה במקומות עבודה מעורבים
בעקבות הפיגוע האחרון בהר אדר ובהיעדר הגדרה קלאסית לפרופיל מחבל מדינת ישראל צריכה לייעל את מנגנוני האבטחה ומסננות הביטחון. המדינה הינה המעסיק השני בגודלו עבור האוכלוסייה הפלסטינית בארץ. זהו מצב רגיש שבו מעל 150 אלף עובדים פלסטינים מגיעים כל בוקר לעבודה מהשטחים לישראל. מציאות זו וחוסר הוודאות מחייבים התמודדות חדשה כדי להמשיך ולשמור על סטטוס קוו שבו אף אחד מהצדדים לא חוצה קווים אדומים. בהעדר מדיניות ברורה, באחריותו של כל מעסיק למנוע תרחישים של אלימות ומתח בכדי להמשיך את הפעילות השוטפת ולמנוע פעילות של מפגע בודד
01/10/2017

קיזוז הפסדים עתידיים מרווחים נוכחיים
לראשונה הכיר בית המשפט העליון בקיזוז הפסדים לאחור
27/09/2017

העדרות עובד מהעבודה סביב לידת ילדו
כשבת זוגו של העובד- יולדת, זכאי העובד להיעדר מעבודתו סביב הלידה. שני חוקים מקנים זכויות לעובד- במקביל, וכך גם רוב צווי ההרחבה הענפיים.
18/09/2017