1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6

אין צורך בקיום שימוע כאשר עובד הודה בגניבה

מאת: עו"ד תומר שילוני | מחלקת "כל עובד" מבית חשבים

נכתב בתאריך 28.08.17

שינוי בשיטת חישוב פדיון חופשה שנתית לעובד בתום העסקתו

העובדות

אלכסנדר פינדיורין (להלן: "העובד") הועסק כנהג משאית בחברה אצל בן ציון זיסמן (להלן: "המעסיק") במשך כ-7 שנים עד לפיטוריו עקב הודאתו בשלושה מעשי גניבה של סולר. העובד הגיש תביעה לבית הדין האזורי לתשלום זכויות שונות, ביניהם זכאותו לפיצויי פיטורין, פיטורין שלא כדין עקב אי קיום שימוע ועוד. המעסיק הגיש תביעה שכנגד שעיקרה פיצוי בגין גניבות העובד, החזר הוצאות, עוגמת נפש, אבדן הכנסות בשל נסיבות סיום יחסי העבודה והפרות משמעות.

בית הדין קיבל את תביעות הצדדים בחלקן ומכאן הערעור.

פסק הדין

בית הדין הארצי פסק כי המעסיק רשאי היה לשלול פיצויי פיטורין בנסיבות כאמור. באשר לשימוע, קבע בית הדין כי פיטורי עובד עקב חשד בגניבה מחייבים מתן זכות טיעון לעובד. עם זאת, במקרה דנן, העובד הודה בסדרת הגניבות ואף הורחק מהעסק. עריכת שימוע בכתב או דחיית השימוע למועד מאוחר יותר תוך הארכת יחסי העבודה עם עובד שהודה בגניבות, אינה מתחייבת במקרה שכזה. לפיכך, פסק בית הדין הארצי כי יש לבטל את חיוב המעסיק בתשלום לעובד בגין פיטורים שלא כדין עקב אי עריכת שימוע.

נקודה חשובה נוספת שקבע בית הדין הארצי מתייחסת לשינוי אופן חישוב פדיון חופשה שנתית לעובד. בית הדין האזורי קבע בהתאם לפסיקה כי בעת סיום יחסי עבודה, עומדים לזכות העובד, לכל היותר, ימי חופשה שהיה זכאי לקבל בשלוש השנים המלאות האחרונות להעסקתו, בצירוף הימים שנצברו לזכותו בשנת העבודה השוטפת.

בית הדין הארצי פסק כי חישוב הזכאות לפדיון חופשה שנתית צריך שיתבצע בגין שנת העבודה השוטפת ושלוש השנים שקדמו לה, באופן שיש לקחת את סך כל ימי החופשה שעמדו לזכות העובד בתקופה שלא התיישנה כאמור, ולהפחית ממנו את מספר הימים שנוצלו ע"י העובד כחופשה בתקופה זו.

ע"ע 42510-06-15 ● בבית הדין הארצי לעבודה ● על ידי כבוד הנשיא יגאל פליטמן, השופט רועי פוליאק והשופטת חני אופק גנדלר ● המערער: אלכסנדר פינדיורין המשיב: בן ציון זיסמן ● ניתן ב-03.05.2017

מאמרים אחרונים

מתגייסים למען הקשישים? האומנם?
המעסיקים מוכנים להגדיל את ההפרשות לביטוח הלאומי לטובת הגדלת קצבאות הקשישים. לכותב יש ביקורת על כך
28/01/2018

בית הדין הארצי קבע: הרווחים בקופה שייכים למעסיק
כשם שעל המעסיק להשלים את כספי הצבירה לגובה פיצויי פיטורים כך יהיה זכאי לכספים במקרה של רווח מההפרשות שהשביחו את עצמן
28/01/2018

חישוב מסלול מחדש - לגבי השכרת ומכירת דירות מגורים
עדיין ניתן לטעון כי השכרת דירות אינן במישור עיסקי * הקריטריונים לקביעת הפעילות העיסקית שתמוסה כהכנסה מעסק במס שולי
28/01/2018

ימי הודעה מוקדמת - ימי לוח או ימי עבודה בפועל?
יש להבחין בין עובד בשכר ועובד במשכורת
28/01/2018