1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6

המעסיקה התחייבה כי חוזה ההעסקה יעמוד בתוקפו 3 חודשים. האם זכותה של המעסיקה לפטר את העובדת קודם לכן?

מאת: עו"ד מעיין קישלס | מחלקת "כל עובד" מבית חשבים

נכתב בתאריך 25.02.18

בפועל העובדת פוטרה אחרי שבועיים בלבד

העובדות

הגב' מיכל ברוד  (להלן: "העובדת") הועסקה במסעדה כמנהלת שיווק אצל פנחס גבריאל, ישראל אבוגוב וחברת השדרה 34 ת"א גברי פנחס בע"מ (להלן: "המעסיקים").

העובדת החלה לעבוד אצל המעסיקים ביום 1.3.15, על פי הסכם שנכרת בין הצדדים.

ביום 15.3.2015 זומנה העובדת לפגישה בה נאמר לה על  סיום העסקתה. העובדת המשיכה להתייצב לעבודה עד שדרשו ממנה לעזוב את המקום.

העובדת טענה, כי היא זכאית לשכר בעבור 3 חודשי עבודה על פי ההסכם לתקופה קצובה שנחתם עמה וכן זכאית היא להפרשות פנסיוניות.

כמו כן, טענה העובדת, כי פוטרה שלא כדין ועל כן היא זכאית לפיצוי בגין פיטורים אלו.

המעסיקים טענו, כי ההסכם איננו לתקופה קצובה.

פסק-דין

בית הדין קבע, כי בהסכם בין הצדדים לא הייתה התחייבות להעסיק את העובדת לתקופה בת 3 חודשים אלא נאמר שההסכם "יהיה בתוקף עד 31.5.2015", קרי תנאי ההסכם הכוללים את שכרה, תנאי עבודתה של העובדת, תפקידה ותחומי אחריותה יהיו בתוקף עד תום תקופת ההסכם. הא ותו לא. 

בית הדין ציין, כי בחוזה לתקופה קצובה צריכה להיכתב אמירה מפורשת של התחייבות להעסיק עד ליום מסוים או עד לחודש מסוים, בענייננו, ההתחייבות היא לתנאים שנקבעו בהסכם עד למועד מסוים.

זאת ועוד, ההסכם לא נוסח על ידי המעסיקים אלא על ידי העובדת ולכן בכל מקרה, הפרשנות צריכה לפעול לטובת המעסיקים על פי ה"כלל נגד המנסח" הקבוע בסעיף 25(ב1) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973.

אי לכך, למעסיקים קמה הזכות לפטר את העובדת כפי שנעשה כאן והיה עליהם לשלם לה בעבור תקופת עבודתה באופן יחסי.

כמו כן, העובדת פוטרה בלא שנערך לה שימוע ומבלי ששולם לה שכרה בעבור שבועיים ימים. נוכח תקופת עבודתה הקצרה של העובדת תהא זכאית היא לפיצוי בגין אי עריכת שימוע בגובה של 2,000 ₪.

הפרשות לפנסיה: העובדת לא עבדה במשך שישה חודשים, על כן נקבע כי איננה זכאית להפרשות לפנסיה אלא אם כן היה באמתחתה קרן פנסיה, או אז היתה זכאית העובדת, לאחר שלושה חודשי עבודה, להפרשות לקרן פנסיה ובאופן רטרואקטיבי.

הודעה מוקדמת: העובדת עבדה שבועיים בלבד, היא זכאית ליום הודעה מוקדמת.

לסיכומו של דבר, תביעתה של העובדת התקבלה באופן חלקי, המעסיקים חויבו לשלם לעובדת את הסכומים הבאים:

סך של 3,750 ₪ בגין שכר עבודה לחודש 3/15.

סך של 357 ₪ בגין חלף הודעה מוקדמת.

סך של 2,000 ₪ בגין פיצוי בעבור אי עריכת שימוע.

ס"ע 42983-05-15● בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו ● על ידי סגנית הנשיאה, כבוד השופטת ד"ר אריאלה גילצר - כץ ● התובעת: מיכל ברוד ● הנתבעים: פנחס גבריאל, ישראל אבוגוב והשדרה 34 ת"א גברי פנחס בע"מ ● ניתן ב- 11.8.2017

מאמרים אחרונים

עסקים משפחתיים - מחוכמתם של מייסדים
יתרונות וחסרונות בעבודה ובניהול עסק משפחתי בדור ההמשך
30/05/2018

תכנון מס בגין כספי פיצויים ומענקי פרישה
במאמר זה נעסוק בתשלום מס על כספים המצויים בחסכונות הפנסיונים שלנו המורכבים מכספי הפיצויים וכספי הפנסיה שלנו.
30/05/2018

התובע טס לחו"ל חרף מצבו הבריאותי והמשפחתי
בונוסים שהובטחו לעובד בתמורה על ידי מנהל שפוטר ישולמו לו חרף שינויים בבעלי התפקידים הבכירים בחברה
30/05/2018

ביה"ד הארצי עיקר מתוכן את הוראת החוק בדבר הפסקה של 8 שעות בין ימי עבודה
הכותב סבור כי המחוקק צריך להתייחס להפרת סעיף 21 לחוק שעות עבודה ומנוחה בשל העדר סנקציה כנגד הפרה
30/05/2018