חשובים להצלחה שלך

 
חשבים בעיתונות
שירות לקוחות
שאל אותנו
מילון מונחים
מדד חשבים להעדרות
מעודכן ל- 07/2014
סוג העדרות ממוצע ימים
חופשה1.31
מחלה0.48
סה"כ העדרות1.79
לטבלת ההעדרויות
שער יציג ל - 22/08/2014
מטבע שער
דולר ארה"ב3.5190
יורו4.6764
לירה שטרלינג5.8387
100 יין יפן3.3914
סקרים
הצבע תוצאות
נתונים כלכליים שימושיים
מדד המחירים102.4נק'
ריבית פריים2%
שכר ממוצע9089ש"ח
שכר מינימום4300ש"ח
ד.הבראה-פרטי378ש"ח
ד.הבראה-ציבורי427ש"ח
ד.הבראה-הסתדרות427ש"ח
החזר הוצ' נסיעה26.4ש"ח
 
דף הבית  >  חשבים פנסיה  >  מאמרים
מוצרים > כל עתיד
חיפוש באתר:
 
התקנון האחיד החליף את כל תקנוני קרנות הפנסיה הוותיקות, והוראותיו יחולו על אף האמור בכל הסכם או הסדר אחר
הוראות התקנון האחיד יחולו, על אף האמור בכל הסכם או הסדר אחר, לרבות הסכם קיבוצי. המשך פעילותה של קרן נכות מקצועית תיצור אפליה ברורה בין מבוטחיה ליתר העמיתים בקרנות הפנסיה הוותיקות, ויסכל את מטרת הרפורמה בשוק הפנסיה
עו"ד מיכל דוידי-מצא |  מנהלת "כל עתיד" – מרכז המידע לגמל ולביטוח פנסיוני בחברת "חשבים ה.פ.ס"
פורסם:  17/03/2009
עודכן:  13/09/2009
 
 
התובעים הנם פועלי בנין (ופועלי בנין בגמלאות) על פי סיווגם המקצועי, עמיתים ותיקים בנתבעת 1 - קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבניין ועבודות ציבוריות, אגודה שיתופית בע"מ - בניהול מיוחד.
בין הסתדרות עובדי הבניין והעץ לבין התאחדות הקבלנים והבונים בישראל (להלן: "הנתבעת 2"), נחתם בשנת 1968 הסכם קיבוצי, לפיו המעסיקים יפרישו 1.3% משכר התובעים לקרן נכות מקצועית. החל משנת 2003 הודיעה הקרן על הפסקת הגביה. בשל כך, עתרו התובעים לפסק דין הצהרתי, לפיו הם זכאים, כי יופרשו להם מהנתבעות דמי הגמולים החודשיים הנ"ל, וזאת החל מהמועד שהופסקה ההפרשה, דהיינו 1/10/2003.
הנתבעות טענו, כי הפסקת הגביה נעשתה על פי הנחיה של אגף שוק ההון לאור חוק הפיקוח, אשר הורה על החלתו של תקנון אחיד לכל קרנות הפנסיה הוותיקות ועל ביטול התקנונים שהיו נהוגים בקרנות הפנסיה עד לאותו מועד. התובעים טענו מנגד, כי מדובר בקרן ביטוחית ולא פנסיונית ולכן אין לקבל את הטענה, כי התקנון האחיד ביטל אותה.
כן עתרו התובעים לצו עשה כנגד הנתבעות וכנגד הנתבעת 2, להורות על גבית הכספים ועל חידוש פעילות קרן נכות מקצועית ותשלומי דמי הגמולים, בהתאם, תוך זקיפת התשלומים לטובת התובעים באופן אישי.
לנוכח גירעונות אקטוארים של קרנות הפנסיה הוותיקות, החליטה הממשלה בשנת 2003 על גיבוש תכנית הבראה שוויונית אחידה לקרנות אלו. במסגרת התכנית ניתן סיוע ממשלתי כדי לאפשר להן להעניק זכויות פנסיה גבוהות בהרבה מן הזכויות שיש ביכולתן לתת. בין עיקרי התכנית היה קביעת תקנון אחיד לכל הקרנות הוותיקות שבהסדר, במטרה להביאן לאיזון אקטוארי, המבוסס על עקרון השוויון ואיסור הפליה. התקנון האחיד החליף את תקנוני קרנות הפנסיה שבהסדר. הוראות התקנון האחיד יחולו על אף האמור בכל הסכם או הסדר אחר, לרבות הסכם קיבוצי.
במקרה שלפנינו, אין חולק, כי במשך ארבעים שנה פעל ההסדר בדבר נכות מקצועית לחברי הקרן בתקנון נפרד מתקנון הפנסיה המקיפה, בידיעת אגף ההון במשרד האוצר. אלא, שאין בכך כדי להכשיר את המשך פעילותה של קרן נכות מקצועית וזאת לנוכח החלת התקנון האחיד. המשך פעילותה של הקרן תיצור אפליה ברורה בין מבוטחי הנתבעת ליתר העמיתים בקרנות הפנסיה הוותיקות, ויסכל את מטרת הרפורמה בשוק הפנסיה. יודגש, כי עם פרסומו של התקנון האחיד באו אל קצם ההסכמים וההסדרים הקודמים, אשר הקרן הייתה צד להם, ואין מקום לאבחנה בין הסדר ביטוחי להסדר פנסיוני.

אשר על כן, דין התביעה להידחות.

http://www.kolatid.net
 

הדפסה           הוספת תגובה           שלח לחבר
 
 

לכתבות נוספות


חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ   יד חרוצים 12, תל אביב   טלפון: 03-5680888 פקס: 03-5680899   webmaster@hashavim.co.il