1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים

ימי עיון, קורסים והשתלמויות

יוני 2018
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  18/06/2018 - Excel Basic.
  18/06/2018 - מחלקת "כל עובד" בחברת "חשבים" ביום עיון מיוחד העסק בחידושים ומגמות בדיני עבודה ובהגבלות על פיטורי עובדים.
 • 19
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  19/06/2018 - הוראות ניהול ספרים.
 • 20
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  20/06/2018 - EXCEL מתקדם .
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  27/06/2018 - העולם הפנסיוני עבר, הווה והמיסוי בגינו.
 • 28
 • 29
 • 30