חשובים להצלחה שלך

 
חשבים בעיתונות
שירות לקוחות
שאל אותנו
מילון מונחים
מדד חשבים להעדרות
מעודכן ל- 06/2014
סוג העדרות ממוצע ימים
חופשה1.19
מחלה0.48
סה"כ העדרות1.68
לטבלת ההעדרויות
שער יציג ל - 18/07/2014
מטבע שער
דולר ארה"ב3.4210
יורו4.6298
לירה שטרלינג5.8542
100 יין יפן3.3730
סקרים
הצבע תוצאות
נתונים כלכליים שימושיים
מדד המחירים102.3נק'
ריבית פריים2.25%
שכר ממוצע9089ש"ח
שכר מינימום4300ש"ח
ד.הבראה-פרטי374ש"ח
ד.הבראה-ציבורי423ש"ח
ד.הבראה-הסתדרות423ש"ח
החזר הוצ' נסיעה26.4ש"ח
 
  זכויות עובדים לאור המצב הביטחוני
עו"ד הלית כהן-רזניצקי |  מנהלת המחלקה המשפטית "כל עובד", חברת חשבים ה.פ.ס - מידע עסקי בע"מ

לאור המצב הביטחוני עולות שאלות רבות הקשורות להעסקת עובדים בתקופה זו. מאמר זה מרכז סוגיות שונות הקשורות להעסקת עובדים בשעת חירום. עם זאת יודגש, כי בנושאים שונים טרם התפרסמו הנחיות ברורות ויש להמתין לתיקוני חקיקה.

  יש להחיל את חוק ביטוח בריאות ממלכתי על עובדי סיעוד
עו"ד ורו"ח רמי אריה |  מומחה לדיני מיסוי ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

בית המשפט העליון קבע כי יש לתת זכויות כ"תושבים" גם לעובדים זרים בעתירה של קו לעובד* העתירה התמקדה בעובדי סיעוד בשל טווח השנים הרחב שהם מועסקים אצל מטופלים ובשל כך עקב זיקתם החזקה לישראל

  יש להבדיל בין הליכי הבראה להליכי פירוק לעניין הרחבת זכאות לגמלה מהמל''ל לעובדי חברה שהתפרקה
מאגר המידע המשפטי "דינים ועוד" |  מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

הרכב מורחב של שבעה שופטי בית המשפט העליון קיבל פה אחד את ערעורו של המוסד לביטוח לאומי נגד חיובו לשלם גמלה לעובדי חברת "קלאבמרקט" שלגביה ניתן צו הקפאת הליכים ואושר הסדר נושים, על אף שהוראות החוק מכירות בזכאות לגמלה רק במצב של פירוק או פשיטת רגל. הנשיא גרוניס: אין להרחיב את הזכאות לגמלה בדרך של "חקיקה שיפוטית" ויש להותיר סוגיה זו להכרעת המחוקק, נוכח השוני בין הליכי הבראה להליכי פירוק והעובדה כי הרחבת הזכאות לגמלה תחטא לתכליתה ולהסדרים הקבועים בחוק

  התנאים לביטול הסכם שומה שנחתם עם פקיד השומה
עו"ד ורו"ח רמי אריה |  מומחה לדיני מיסוי ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

הנישומה טענה כי נכנסה להסכם עם פקיד השומה תחת "לחץ נפשי אדיר" * בית המשפט עמד על הצורך בשוויון ובסימטריה בין בעלי הדין

  חובת רישום נוכחות - עובדים ''בתפקידי הנהלה ואמון אישי מיוחד''
איתן אגמון |  יועץ לניהול משאבי אנוש

גם עובדים "גלובליים" חייבים ברישום נוכחות והם אינם נכללים בחריגי חוק שעות עבודה ומנוחה, כך שהחוק חל עליהם

  החובה לבטח חבר קיבוץ בביטוח פנסיוני חלה על הקיבוץ למרות שהעובד הועסק על ידי מעסיק חיצוני
מאגר המידע המשפטי "דינים ועוד" |  מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

בית הדין האזורי לעבודה דחה תביעתה של אחות חברת קיבוץ שעבדה ב'שירותי בריאות כללית' אשר טענה כי ההסדר הפנסיוני חסר ועתרה לתשלום הפרשי פיצויי פיטורים. נפסק כי החובה לבטח את חברי הקיבוצים בביטוח פנסיוני חלה על הקיבוץ ומשהוכח כי קיים הסדר פנסיוני מקיף, אין היא זכאית לפיצויי פיטורים

  חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות
רמי אריה, עו"ד ורו"ח |  מומחה לדיני מיסוי ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

יש לחדש את אישור תרומות "לצמיתות" כדי להביא לאישורם לפי הכללים החדשים

 
חיפוש באתר:

הרשמה לניוזלטר מיגדלור

חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ   יד חרוצים 12, תל אביב   טלפון: 03-5680888 פקס: 03-5680899   webmaster@hashavim.co.il