ביטוח לאומי

השתלמות פרקטית ומעשית בביטוח לאומי בת שני מפגשים למעסיקים שכירים ועצמאיים. מועד ראשון 20/6/2019 בין השעות 9:00-15:30 , מועד שני 27/6/2019, מלון קרלטון ת"א
קהל יעד: חשבים, מנהלי כספים, רואי חשבון, יועצי מס, מנהלי חשבונות ובעלי עסקים
השתלמות מעשית ומקיפה המתייחסת כולה לשכירים ועצמאים בהיבטי חיוב דמי ביטוח לסוגי מבוטחים שונים,תיאום דמי ביטוח, גמלאות וקצבאות, צוו סיווג מבוטחים, מבוטחים השוהים בחו"ל ועוד..
מרצי הקורס
רשימת נושאים

 

נושאים שילמדו במפגש הראשון 20.6.2019

09:15-09:00 דברי פתיחה – דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים
10:45-09:15 מעסיקים ושכירים
                     תיאום דמי ביטוח והחזר דמי ביטוח ששולמו ביתר | פריסת שכר – סוגי שכר החייבים בפריסה וסוגי שכר שאינם חייבים
                      סוגי תשלומים חייבים בדמי ביטוח בניתוק יחסי עבודה | חישוב תגמולי מילואים לעובדים וחובת המעסיק בהעברת הכסף לעובדים
11:15-10:45 הפסקה
12:45-11:15 מעסיקים ושכירים - המשך
                    העסקת עובדים זרים ותושבים ארעיים | תושבות לצרכי המוסד לביטוח לאומי תושבים חוזרים ועולים חדשים | אמנות לביטחון סוציאלי
                    צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים – ניכוי דמי ביטוח לסוגי מבוטחים החוסים תחת הצו ואופן הדיווח | אופציות לעובדים
13:00-12:45 הפסקה
14:30-13:00 עצמאים ובעלי הכנסות שלא מעבודה
                    קביעת מעמד מבוטח | הכנסות פאסיביות שאינן חייבות בדמי ביטוח | קיזוז הפסד של עצמאי ממשכורתו או מהכנסות פסיביות
                    גמלה חוסמת | ידועים בציבור והשלכות על סוגי הקצבאות השונים
15:30-14:30 ארוחת צהריים

 

נושאים שילמדו במפגש השני 27.6.2019

09:15-09:00  דברי פתיחה – דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים
10:45-09:15 עסקים משפחתיים ובעלי שליטה
                    דמי אבטלה לבעלי שליטה ובני משפחתם | מבחנים בהעסקת בן משפחה | בני זוג עובדים בעסק משותף
                    חופשת לידה לאב | דמי לידה לעצמאיות וחובת תשלום דמי ביטוח בתקופת חופשת הלידה לעצמאיות
11:15-10:45 הפסקה
12:45-11:15 קצבאות וגמלאות
                    מבחני הכנסות למקבלי קצבת נכות כללית - גם לבעלי פטור ממס הכנסה לפי סעיף 9 (5)
                    פגיעה בעבודה - תאונות עבודה ותשלום דמי פגיעה | ניכוי דמי ביטוח מפנסיית נכות ואובדן כושר עבודה -התייחסות לחוזר המל"ל החדש.
13:00-12:45 הפסקה
14:30-13:00 קצבאות וגמלאות – המשך
                    קצבת אזרח וותיק – תנאי זכאות: גיל פרישה וגיל זכאות, תוספת ותק, תוספת קצבה והזכויות לקצבה לשוהים בחו"ל ולעולים חדשים.
15:30-14:30 ארוחת צהריים

 

ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה
יש להזין רק ספרות